INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TROMSØ FUGLEHUNDKLUBB.

 

Tid : Tirsdag 30. april 2019 kl 18:00

Sted : Pioner Trafikkskole, småbåthavna Tromsdalen

 

Saksliste :

 

- Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Oppnevne møteleder

- Velge referent

- Velge tellekorps

- Velge 2 representanter til å underskrive protokollen

- Årsberetning

- Regnskap med revisors beretning

- Saker : Lover for TFK

- Budsjett for neste år

- Kontingent for neste år

- Valg av styreleder for 1 år.

- Valg av nestleder for 1 år

- Valg av styremedlemmer for 2 år

- Valg av varamedlem for 1 år

- Valg av medlemmer til klubbens utvalg

-Valg av revisor med vararevisor for 2 år

- Velg av valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år, samt vararepresentant for 1 år

 

Vedlagt følger regnskap med revisjonsberetning, nye lover for TFK i henhold til ny lovmal, og valgkomiteens innstilling.

Styrets årsberetning og budsjett vil bli delt ut under møtet.

 

Alle medlemmer ønskes velkommen.

files/2019/Balanserapport-2018.pdf

files/2019/Lover-for-TFK-2019.pdf

files/2019/Resultatrapport_-_2018.pdf

files/2019/Revisjonsberetning-2018-TFK.pdf

files/2019/Valgkomiteens-forslag-til-styre-og-utvalg-for-Troms-Fuglehundklubb-for-2019.pdf

 

Tromsø Fuglehundklubb gratulerer og ønsker tillykke med dagen.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styreleder på e-post :  innen 30. mars 2019.

 

Valgkomiteen ønsker forslag til styre- og utvalgsmedlemmer. Forslag sendes Svein Anton Andresen på e-post :  innen 9. april 2019.

Klubbmesterskapet lørdag 9. mars er avlyst på grunn av lite påmeldinger.

files/50-19010_Premielister-Troms-Polarcup-vinter-2019.pdf

Bilder fra lørdag 2. mars

Partilister UK / AK søndag:

files/50-19010_Partilister-3.pdf

Premieliste:

files/50-19010_Premielister.pdf

VK-finale går i Tromvik

files/50-19010_Partilister-2.pdf

VK-finale søndag 3. mars

files/50-19010_Partilister-1.pdf

VK er trukket på nytt på grunn av at noen hunder er trukket, og nye er kommet til.

files/1_50-19010_Partilister.pdf

Vedlagt følger partilister for lørdag og søndag. Startrekkefølgen i VK er trukket. På lørdags kveld blir VK- finale og oppdaterte UK/AK partier med terreng for søndag lagt ut. 

Etter en periode med mildvær og mye regn, har vi nå fått frost. Vi ber om at deltakerne i tillegg til ski, har med seg fjellsko / sko med pigger. Dommerne på hvert parti vil avgjøre ute i terrenget om partiet skal gå på ski eller på beina avhengig av føreforhold.

 

Partilister lørdag :

files/50-19010_Partilister-8_l.pdf

 

Partilister søndag :

files/50-19010_Partilister-10_s.pdf

Samtlige påmeldte til vinterprøven 2. og 3. mars har fått plass. 

 

På lørdag blir det to VK-kval partier som går på Slettfjellet og Tromvik.

 

Det blir i utgangspunktet  et UK parti med 10 hunder som går på Brensholmen, og et blandet parti med 6 UK- og 4 AK- hunder som går på Grønnlifjellet / Stabben. På disse partiene er det dommerelever, og for at disse skal få godkjent elevarbeidet må det være minimum 10 hunder på partiet, og minst 6 UK hunder ved blandet parti. Resten av lørdagens deltakere i UK / AK går på et lite parti der vi kommer tilbake med hvilket terreng som benyttes. Samtlige hunder på dette partiet må møte ved opprop da de kan bli flyttet til et av de andre partiene dersom det blir forfall her.

 

På søndag er det VK-finale, og to eller tre kvalitetspartier.

 

Dersom noen ønsker å gå på samme parti for at de f.eks kjører sammen, eller ønsker å gå på et spesielt parti fordi de bor langt fra byen, vil prøveleder imøtekomme ønsker så langt dette er praktisk mulig. Kun henvendelser på e-post :  senest onsdag 27.februar. Også feil eller mangler tas opp med prøveleder på e-post.

 

Dersom du må trekke hund fra prøven er det viktig at prøveleder får beskjed snarest mulig.

 

Den enkelte deltaker har selv ansvar for å svare ved opprop. Dersom man ikke er tilstede ved opprop, må man få noen andre å svare for seg. Prøveledelsen påtar seg ikke dette ansvaret. 

 

 Bruk hundepose og ta opp etter hunden når den luftes, og ved parkeringsplassene i terrenget.

 

Vi gjør oppmerksom på at det kan være rein i terrengene.

 

Vedlagt følger deltakerlister for lørdag og søndag. Vi tar sikte på å legge ut partilister på kvelden torsdag 28. februar.

 

Vel møtt !

 

Deltakerliste lørdag 2. mars

files/50-19010_Deltakerliste-l.pdf

Deltakerliste søndag 3. mars

files/50-19010_Deltakerliste-s.pdf