På grunn av vinter- og nordlysturisme kan det være meget vanskelig å få overnatting på hotell og campingplasser i Tromsø. Vi anbefaler utenbys deltakere på prøven å være tidlig ute med å finne seg en plass å bo.  

Sekretariatet under prøven blir hos Pioner Kjøreskole i småbåthavna i Tromsdalen. Mer informasjon kommer senere.

 

Vennlig hilsen prøveleder

Dato for årsmøte i TFK blir tirsdag 30. april. Mer informasjon kommer senere.

 

 

Vi gratulerer igjen!

Premieliste:

https://drive.google.com/open?id=1Mi-Lel9y7aVeruRqRuTXqk_CXj46tej-

Sekretariatet er Tromsø Fuglehundklubb´s klubblokale i den gamle resepsjonen på Tromsø Camping i Tromsdalen.

 

Opprop begge dager er kl 08:00. Deltakerne må selv være tilstede og svare ved opprop, eller avtale med noen som er tilstede på oppropet og svarer. Prøveledelsen påtar seg ikke denne oppgaven.  Det er venteliste i VK og dersom man ikke svarer, vil plassen gå til nestemann på ventelisten.

 

Trekking av hund. Gi beskjed til prøveleder snarest mulig dersom du må trekke hunden din.

 

Det vil bli foretatt stikkontroll på registreringspapirer, vaksinasjon og bufebevis. Manglende dokumentasjon medfører bortvisning fra prøven.

 

Apport. Deltakerne i VK må selv ha med seg apportobjekt.

 

Royal Canin er hovedsponsor på prøven, og det er 1 kg forsekk til samtlige deltakende hunder. Deltakerne må selv hente denne foran inngangen til klubbhuset.

 

Øvrige sponsorer : Andresens Vaabenforretning, Tromsø Camping, Mydland, 

 

Det er kaffe til deltakerne fra ca kl 07:40. Kaffe og kopper står ved inngangen sammen med forsekker fra Royal Canin.

 

Premieutdeling: Det er jegermiddag kl 20:30 og premieutdeling etter middagen.

 

Foreløpige partilister er lagt ut. Det kan bli endringer frem til prøvestart. Startrekkefølgen i VK vil bli trukket på torsdag sammen med NKK´s representant som er Ole Ingebrigtsen. Oppdaterte startlister med terreng vil da bli lagt ut.

 

Prøveleder :  Per-Anton Berg kan kontaktes på tlf. 900 42 000 eller: per.anton@icloud.com

 

 

Tromsø Fuglehundklubb ønsker samtlige velkommen, og håper på to fine dager i fjellet.

VK er trukket og endelige partilister lørdag finner dere i linken under her, søndagens partilister er foreløpige og ikke tildelt terreng da man ønsker å avvente til man har rapporter fra terrengene som blir benyttet på lørdag.

Endelige partiliste lørdag finnes HER

Foreløpig partiliste søndag finnes HER

Opprop kl 08:00 gamle resepsjon Tromsdalen Camping begge dager. 

Jegermiddag lørdag 13. 10. i resepsjonen Tromsø Camping.

 

Spesial Jægergryte ala Bryggeri 13 på Elg og Øl. Trollkrem og krumkaker til dessert. Kaffe inkludert. Pris pr. person  kr 275,- 

 

Kjøkkensjefen på Bryggeri 13 må ha bestillingen i god tid på forhånd, og de som ønsker å delta på jegermiddagen betaler inn kr 275,- til 

Tromsø Fuglehundklubb på bankkonto : 6420.05.16484 innen mandag 8. oktober. Merk innbetalingen med « Jegermiddag «

 

Det er meget viktig at vi får bestilling på jegermiddag i tide. Mer info om prøven kommer, følg med på FB og tfk.no 

 

 

Med hilsen prøveleder

Høstprøven arrangeres 13. og 14. oktober. Det er VK på lørdag, og kvalitetspartier begge dager. Det vil komme mer opplysninger om prøven senere. Spørsmål om prøven sendes på e-post til: per.anton@icloud.com.

Aversjonsdressur på sau.

 

TFK har nå fått avtale med sauebonde Kjetil Heimkjær på Trondjord. ( Før du kommer til Kvaløyvågen )

Adressen er: Kvaløyvågvegen 857, 9103 Kvaløya

Vi har aversjonsdressur følgende torsdager:  16/8, 23/8 og 30/8. Fremmøte kl 18:00

Pris medlemmer i TFK : kr 300,- ikke medlemmer : kr 350,-

Påmelding på e-post til : 

 

 

Også i år har TFK avtale med Tromsø Kommune om å være med på vårryddeaksjon 2018. 
Vi skal rydde samme område som i fjor, det vil si Mandelasletta fra Perpetuum til småbåthavna, og klubben tjener kr 5.000,- på dette.

Vi møtes på klubbhuset Tromsø Camping kl. 18:00 tirsdag 15. mai der vi serverer kaffe og te før vi starter opp. Klubben har nødvendig utstyr for jobben. 
Etter at vi er ferdig serverer vi pølser m.m. på klubbhuset.

Det er viktig at så mange som mulig av medlemmene stiller opp på denne dugnaden.

Styret i TFK

 

Det blir klubbkvelder / aktiviteter hver tirsdag i perioden 29. mai til og med 3. juli.

Vi starter 29. mai  kl 18:00 på klubbhuset/ gamle resepsjonen på Tromsø Camping der det serveres kaffe og vafler. 

Det blir ringtrening / utstilling av hund med Anne Maj Krogh kl 19:00. Ta med deg hunden(e) dine og få kyndig veiledning i å føre og vise frem hunden din på utstilling.

Vi planlegger flere aktiviteter, som medlemskveld med grilling, apporttrening m.m. Dette vil vi komme tilbake på straks aktivitetskalenderen for våren er klar.

Vel møtt på klubbkveldene.

Hilsen

Styret

Vi minner om vår ekstraordinære generalforsamling 2017 

   tirsdag 17. april 2018 kl. 1800 på vårt klubbhus v/Tromsø Camping.

 

 

Dato: Tirsdag 17. april 2018 
Klokkeslett: kl. 1800
Sted: klubbhuset v/Tromsø Camping
Arthur Arntzens veg 10, Tromsdalen

Sak: Valg

Det er kun denne ene saken, valg, som skal behandles.

Velkommen.

 

Dommerutvalget i FKF trenger flere videoer av fuglesituasjoner til bruk i dommerutdanningen. Vi vet at mange sitter på gode opptak og ønsker å bruke disse i utdanningsøyemed. Alt er av interesse, ikke bare det perfekte. Innganger i fugl og søk er også selvsagt interessant.

Send dine opptak til  . Ved innsending godkjenner du samtidig bruk av opptakene til formålet.

 

FKF DU håper på ditt bidrag for en bedre jaktprøvedommerutdanning!

 

Dommerutvalget i FKF

Mandag 5/3

Premieliste mandag 05.03.18 finnes HER

Søndag 4/3

Partilister mandag 05.03.18 finnes HER

Premieliste søndag 04.03.18 finnes HER

Lørdag 3/3

VK finale er trukket og finnes HER

Partilister UK AK Søndag 04.03.18 finnes HER

Premieliste lørdag 03.03.18 finnes HER

Betaling for VK finale kr 100,- kan vippses til 504703 Tromsø Fuglehundklub

 

2/3

Endelige partilister for Tromsø Polarcup Vinter 2018:

Partilister UK AK og VK kval finnes HER

Nå er VK trukket sammen med NKK´s representant, og samtlige partilister er oppdatert med terreng og dommere for lørdag.

Husk å ta med hundeposer og plukk opp etter hunden ved parkeringsplassene. NB ! Dett er er meget viktig å etterkomme.

For søndag og mandag vil beslutning om hvilke terreng som skal benyttes, tas etter at partiene er kommet inn på lørdag. Vi vet da mere om fuglebestand etc.
Vi minner om at det er den enkelte deltakers ansvar å svare på opprop, eller har avtalt med noen å svare for seg. Prøveledelsen og dommerne tar seg ikke av dette.
Opprop samtlige dager er kl 08:00 ved den gamle resepsjonen på Tromsø Camping i Tromsdalen, som også er prøvens sekretariat.

Sekretariatet vil være åpent fra kl 19:00 på fredag, og fra kl 07:30 til 09:00 om morgenen samtlige dager, og på ettermiddagene fra kl 16:00 til 19:00.

Premieutdeling vil være lørdag etter jegermiddagen ca kl 21:30. Søndag og mandag utleveres premier ved å fremvise kritikkskjema med premiegrad i sekretariatet.

Finaledeltakerne i VK må huske på å betale startkontigenten kr 100,- til Elin Berglund lørdag ettermiddag, eller senest før opprop søndag. Bruk Vipps eller betal kontant. Manglende betaling medfører at man ikke får starte i VK finalen.

Vennlig hilsen

Prøveleder

 

1/3

Foreløpige partilister er nå lagt ut:

Lørdag 03.03.18

Søndag 04.03.18

Mandag 05.03.18

Det vil komme endringer underveis, og endelige lister kommer fredags kveld.

Startrekkefølgen i VK vil bli trukket på fredag sammen med NKK´s representant. 

Spørsmål eller feil som oppdages på partilistene rettes til prøveleder på e-post 

Vennlig hilsen
Prøveleder
 

28/2

NB ! Viktig informasjonom om opprop på prøven NB !

Ved opprop må hver enkelt deltaker sørge for å være tilstede og svare ved opprop. Dersom man ikke møter opp personlig må man sørge for å avtale med noen som er tilstede ved oppropet,  og at vedkommede svarer positivt og opplyser til partiets dommere at man møter i terrenget el. annen plass.

Prøveledelsen eller dommerne påtar seg IKKE dette ansvaret. Det nytter således ikke å ringe eller sende melding om at man møter i terrenget elller andre plasser. Man må enten selv svare ved opprop, eller ha avtalt med noen andre at vedkommende svarer for deg. Vi har to fulle VK partier på lørdag. I tillegg har vi 11 stk på venteliste. Disse får fortløpende plass dersom noen ikke svarer ved opprop.

Kommer man ett minutt for sent til toget, blir man stående igjen på perrongen, og får ikke refundert billetten ( startkontigenten ).

Med vennlig hilsen

Prøveleder

 

26/2-2018

Vi har fått en ekstra dommer, og det blir nå 3 UK/ AK partier både lørdag og søndag.

Vi har noen ledige plasser både lørdag og søndag.Ta kontakt med prøveleder på e-post :  om du ønsker å starte i UK eller AK.

Med hilsen

Prøveleder Tromsø Polarcup Vinter 2018

 

25/2-2018

Samtlige deltakere som er påmeldt innen fristen har fått plass på prøven. Dette gjelder VK, AK og UK, og samtlige dager som hundene er påmeldt.

Vi har på lørdag 2 VK-kval partier og 2 UK / AK partier. Det jobbes med å få tak i en ekstra dommer på lørdag i kvalitetsklasse for de som etter fristen har meldt sin interesse for start i UK / AK. 
I VK har vi en liste på 7 stk som etter påmeldingsfristen har meldt sin interesse for å starte på prøven. Kun dersom det blir forfall i VK vil disse få tilbud om å starte på prøven, og da i den rekkefølge de skriftlig har meldt sin interesse.

På søndag er det VK finale og 3 kvalitetspartier. På mandag er det et kvalitetsparti.

Skulle vi lykkes i få tak i en ekstra dommer, vil vil de som står på venteliste i UK / AK få beskjed på e-post, og må straks bekrefte sin deltakelse.

Skulle det være behov for kontakt med prøveleder, benyttes e-post :

Med vennlig hilsen

Tromsø Fuglehundklubb
Prøveleder