Prøvens sekretariat er hos Pioner Kjøreskole i småbåthavna i Tromsdalen. Her er det opprop begge dager kl 08:00. 
Ved opprop vil det bli tatt stikkprøver på registringsbevis og vaksinasjonsattest.

Vi benytter terreng på Kvaløya og Ringvassøya. VK deltakerne må selv medbringe apportryper. Finaledeltakerne må komme innom sekretariatet på lørdag ettermiddag / kveld og betale startavgift kr 100,- for finalen. Kontanter og Vipps kan benyttes.

Det er utvidet frist / mulighet for etteranmelding frem til og med fredag 22. februar. Her gjelder det først til mølla……...

Det blir fortløpende premieutdeling i sekretariatet begge dager.

Prøveleder er : Per-Anton Berg, tlf. 900 42 000 e-post :

Bruk helst e-post ved spørsmål vedr. prøven.

Vi ønsker alle vel møtt.

 

Vi ønsker velkommen til vårt klubbmesterskap lørdag 9. mars 2019.

Opprop kl. 8.30 v/ Best Kvaløysletta.

Påmelding til e-post:  eller sms til 416 22 661.
Forhåndsbetaling til bankkonto 6420 05 16484 eller Vipps til 504703 (eller søk opp Tromsø Fuglehundklubb).
Pris kr. 100,- pr. hund.

Vel møtt :-)

På grunn av vinter- og nordlysturisme kan det være meget vanskelig å få overnatting på hotell og campingplasser i Tromsø. Vi anbefaler utenbys deltakere på prøven å være tidlig ute med å finne seg en plass å bo.  

Sekretariatet under prøven blir hos Pioner Kjøreskole i småbåthavna i Tromsdalen. Mer informasjon kommer senere.

 

Vennlig hilsen prøveleder

Dato for årsmøte i TFK blir tirsdag 30. april. Mer informasjon kommer senere.

 

 

Vi gratulerer igjen!

Premieliste:

https://drive.google.com/open?id=1Mi-Lel9y7aVeruRqRuTXqk_CXj46tej-

Sekretariatet er Tromsø Fuglehundklubb´s klubblokale i den gamle resepsjonen på Tromsø Camping i Tromsdalen.

 

Opprop begge dager er kl 08:00. Deltakerne må selv være tilstede og svare ved opprop, eller avtale med noen som er tilstede på oppropet og svarer. Prøveledelsen påtar seg ikke denne oppgaven.  Det er venteliste i VK og dersom man ikke svarer, vil plassen gå til nestemann på ventelisten.

 

Trekking av hund. Gi beskjed til prøveleder snarest mulig dersom du må trekke hunden din.

 

Det vil bli foretatt stikkontroll på registreringspapirer, vaksinasjon og bufebevis. Manglende dokumentasjon medfører bortvisning fra prøven.

 

Apport. Deltakerne i VK må selv ha med seg apportobjekt.

 

Royal Canin er hovedsponsor på prøven, og det er 1 kg forsekk til samtlige deltakende hunder. Deltakerne må selv hente denne foran inngangen til klubbhuset.

 

Øvrige sponsorer : Andresens Vaabenforretning, Tromsø Camping, Mydland, 

 

Det er kaffe til deltakerne fra ca kl 07:40. Kaffe og kopper står ved inngangen sammen med forsekker fra Royal Canin.

 

Premieutdeling: Det er jegermiddag kl 20:30 og premieutdeling etter middagen.

 

Foreløpige partilister er lagt ut. Det kan bli endringer frem til prøvestart. Startrekkefølgen i VK vil bli trukket på torsdag sammen med NKK´s representant som er Ole Ingebrigtsen. Oppdaterte startlister med terreng vil da bli lagt ut.

 

Prøveleder :  Per-Anton Berg kan kontaktes på tlf. 900 42 000 eller: per.anton@icloud.com

 

 

Tromsø Fuglehundklubb ønsker samtlige velkommen, og håper på to fine dager i fjellet.

VK er trukket og endelige partilister lørdag finner dere i linken under her, søndagens partilister er foreløpige og ikke tildelt terreng da man ønsker å avvente til man har rapporter fra terrengene som blir benyttet på lørdag.

Endelige partiliste lørdag finnes HER

Foreløpig partiliste søndag finnes HER

Opprop kl 08:00 gamle resepsjon Tromsdalen Camping begge dager. 

Jegermiddag lørdag 13. 10. i resepsjonen Tromsø Camping.

 

Spesial Jægergryte ala Bryggeri 13 på Elg og Øl. Trollkrem og krumkaker til dessert. Kaffe inkludert. Pris pr. person  kr 275,- 

 

Kjøkkensjefen på Bryggeri 13 må ha bestillingen i god tid på forhånd, og de som ønsker å delta på jegermiddagen betaler inn kr 275,- til 

Tromsø Fuglehundklubb på bankkonto : 6420.05.16484 innen mandag 8. oktober. Merk innbetalingen med « Jegermiddag «

 

Det er meget viktig at vi får bestilling på jegermiddag i tide. Mer info om prøven kommer, følg med på FB og tfk.no 

 

 

Med hilsen prøveleder

Høstprøven arrangeres 13. og 14. oktober. Det er VK på lørdag, og kvalitetspartier begge dager. Det vil komme mer opplysninger om prøven senere. Spørsmål om prøven sendes på e-post til: per.anton@icloud.com.

Aversjonsdressur på sau.

 

TFK har nå fått avtale med sauebonde Kjetil Heimkjær på Trondjord. ( Før du kommer til Kvaløyvågen )

Adressen er: Kvaløyvågvegen 857, 9103 Kvaløya

Vi har aversjonsdressur følgende torsdager:  16/8, 23/8 og 30/8. Fremmøte kl 18:00

Pris medlemmer i TFK : kr 300,- ikke medlemmer : kr 350,-

Påmelding på e-post til : 

 

 

Også i år har TFK avtale med Tromsø Kommune om å være med på vårryddeaksjon 2018. 
Vi skal rydde samme område som i fjor, det vil si Mandelasletta fra Perpetuum til småbåthavna, og klubben tjener kr 5.000,- på dette.

Vi møtes på klubbhuset Tromsø Camping kl. 18:00 tirsdag 15. mai der vi serverer kaffe og te før vi starter opp. Klubben har nødvendig utstyr for jobben. 
Etter at vi er ferdig serverer vi pølser m.m. på klubbhuset.

Det er viktig at så mange som mulig av medlemmene stiller opp på denne dugnaden.

Styret i TFK

 

Vi minner om vår ekstraordinære generalforsamling 2017 

   tirsdag 17. april 2018 kl. 1800 på vårt klubbhus v/Tromsø Camping.

 

 

Det blir klubbkvelder / aktiviteter hver tirsdag i perioden 29. mai til og med 3. juli.

Vi starter 29. mai  kl 18:00 på klubbhuset/ gamle resepsjonen på Tromsø Camping der det serveres kaffe og vafler. 

Det blir ringtrening / utstilling av hund med Anne Maj Krogh kl 19:00. Ta med deg hunden(e) dine og få kyndig veiledning i å føre og vise frem hunden din på utstilling.

Vi planlegger flere aktiviteter, som medlemskveld med grilling, apporttrening m.m. Dette vil vi komme tilbake på straks aktivitetskalenderen for våren er klar.

Vel møtt på klubbkveldene.

Hilsen

Styret

 

Dommerutvalget i FKF trenger flere videoer av fuglesituasjoner til bruk i dommerutdanningen. Vi vet at mange sitter på gode opptak og ønsker å bruke disse i utdanningsøyemed. Alt er av interesse, ikke bare det perfekte. Innganger i fugl og søk er også selvsagt interessant.

Send dine opptak til  . Ved innsending godkjenner du samtidig bruk av opptakene til formålet.

 

FKF DU håper på ditt bidrag for en bedre jaktprøvedommerutdanning!

 

Dommerutvalget i FKF