Forutsatt at vi får nok dommere, og at ikke  hensyn til smittevern hindrer oss, legger vi opp til to dagers VK og UK / AK begge dager. Det vil bli benyttet terreng på Kvaløya og Ringvassøya.

Fremmøte og opprop blir ute ved de enkelte terrengene, eller annen høvelig plass som det vil bli opplyst om når partilistene legges ut. Påmeldingsfristen er 14. februar, og vi vil åpne for påmelding rundt 1. februar.

 

Vi vil komme tilbake med mer info om prøven etterhvert, samt åpne for påmelding på web i begynnelsen av februar.

 

Vel møtt !

Her kommer oppdaterte partilister til prøven i helga.
 
Vi minner om Covid 19 veileder fra FKF til klubbene : https://drive.google.com/file/d/19gD8xnQDhxxLM4I8XHZPjH5dmn_8PoXn/view
 
  1. Førere med flere hunder, justert 26 sept 2020.
    1. Handling av andres hunder i partiet. Vi innfører prinsipp som for «handlevogn på butikk». Dvs at handling av andres hunder kan foregå som «normalt» forutsatt at hender sprites før og etter handling av andres hunder. 
 
VIKTIG !  Gi beskjed snarest mulig til prøvelder om du må trekke hunden din da vi har ventelister begge dager.
 
Prøveleder : Per-Anton Berg, e-post :   tlf. 90042000
 
 
Vel møtt !
 

Partiliste: https://drive.google.com/file/d/1mtkfPUrC51Ygh3izMxndZw2ygWA2hMPc/view?usp=sharing

 

Venteliste: https://drive.google.com/file/d/1zMaFrJ8cYECDR99KDS-4E3TijB4bcsSR/view?usp=sharing

 

Veileder til FKFs klubber: https://drive.google.com/file/d/16dCWh8k2V53MJf4LJO2xl_QvjHZlHzuA/view?usp=sharing

Tromsø Fuglehundklubb ønsker velkommen til årets siste høyfjellsprøve i Troms og Finnmark som går på Ringvassøya ca 7 mil fra Tromsø sentrum.

Det er oppmøte begge dager kl 09:00 på parkeringsplassen på Grønnliskaret like før Sportellet. Se vedlagt bilde og kart / kjørerute fra Tromsø sentrum. 

VK-partiet på lørdag går direkte ut i terrenget fra parkeringsplassen etter opprop, mens UK / AK partiet kjører noen kilometer, og opp på fjellet ved Sollia. Det er opprop samme plass på søndag, og vi har et ekstra terreng disponibelt i tillegg til terrengene som benyttes på lørdag.

 

Det tar litt over en tiime ( ca 1:15 ) å kjøre fra Tromsø sentrum og til møteplassen.

 

NB ! Det er opplyst fra reineier at det er rein i alle terrengene. Fører av hund har ansvar for at hunden ikke jager rein.

 

Covid 19 : TFK følger til enhver tid gjeldende smittevernregler og minner om følgende : 

Deltakere som viser tegn til sykdom skal IKKE delta. Det skal ikke håndhilses eller klemmes. Det skal holdes minst en meters avstand, også ute i terrenget. Alle skal holde god håndhygiene - ta med håndsprit til eget bruk. Deltakere som stiller flere hunder må selv på forhånd avtale handling av hunder. Det stilles krav til desinfisering av hender og leiebånd før avlevering. Ifg. FKF skal  det avtales med en person om handling, denne må følge med utover dagen, selv om vedkommende er slått ut. Deltaker som trenger skyss ut i terrenget må avtale dette på forhånd. Dommerne har ansvar for revolvere og skyter i fuglesituasjon. 

 

Dommere og arrangør har suverenitet i forhold til å bortvise deltakere som ikke overholdet smittevernreglene !

 

Husk å ta med registreringsbevis, vaksinisasjonsattest og bufebevis. VK-deltakere må selv medbring apportrype.

 

Trekking av hund. Gi snarest mulig beskjed om du må trekke hunden din, eller av andre årsaker ikke møter.

For refusjon av startgebyr benyttes skjema fra FKF https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/ Egenerklæring Løpetid Jaktprøver, eller lege / veterinærattest ved skade på fører eller hund.

 

Foto : Ta gjerne bilder fra partiene og premierte hunder med fører, og send disse til Trond Bakkehaug på e-post :  eller til mobil 928 62 500.

 

Det blir premieutdeling ved dagens slutt når vi kommer tilbake til bilene. Diplom ettersendes.

 

Partilister og ventelister følger. Det gjøres oppmerksom at endringer på partilistene kan skje frem til oppmøte kl 09:00 begge dager. Det vil bli gitt fortløpende beskjed til de som står på venteliste dersom det blir ledig plass.

 

Prøveleder Per-Anton Berg kan kontaktes på e-post :  eller tlf. 900 42 000.

 

Vi ønsker alle vel møtt !

 

 

 

Kjørerute fra Tromsø sentrum og til oppmøteplassen.

 

 

 

Oppmøteplassen på Grønnliskaret kl 09:00 begge dager.

Partiliste: https://drive.google.com/file/d/1zG0AWefJlNPZQ7ezlwGCUAnwUWZV7t8g/view?usp=sharing

 

Venteliste: https://drive.google.com/file/d/1Vm2jOIGb5UsdomuD1RqTxITPExJQUNp4/view?usp=sharing

Ordinær påmeldingsfrist er nå ute, og det blir VK og et kvalitetsparti på lørdag, og et kvalitetsparti på søndag. Det er fortsatt ledige plasser begge dager, og der er utvidet påmeldingsfrist til 6. oktober. Her er det først til mølla . . . osv. 

 

På grunn av korte dager blir det oppmøte / opprop på parkeringsplassen mellom Slettfjellet / Grønnlifjellet ( før Sportellet ) ca kl 08:30. Eksakt tidspunkt kommer når vi har oversikt over hvor store partiene blir. Det vil komme mer info om oppmøteplassen nærmere prøven.

 

Vi minner om Covid-19 regler, og veileder til FKFs klubber mht. gjennomføring av jaktprøver følger vedlagt. 

VIKTIG ! Les gjennom veileder før dere møter på prøven slik at dere er orientert. Prøveleder vil gjennomgå en kortversjon av veilederen ved opprop begge dager.

 

Oversikt over påmeldinger pr. 28.09. følger vedlagt.

 

Vennlig hilsen prøveleder.

 

Vedlegg - Veileder til FKFs klubber: https://drive.google.com/file/d/19gD8xnQDhxxLM4I8XHZPjH5dmn_8PoXn/view?usp=sharing

Vedlegg - Deltakerliste: https://drive.google.com/file/d/1wSwzYA4se3hbarSIHblMurcprAFC4WZ9/view?usp=sharing

 

Tromsø Fuglehundklubb ønsker velkommen til høyfjellsprøve 10. og 11. oktober. Det vil bli benyttet terreng rundt Skogsfjordvatnet på Ringvassøya, der to av terrengene er på Slettfjellet. På lørdag blir det VK og et eller to kvalitetspartier. På søndag to kvalitetspartier. Terrengene som benyttes har ikke vært i bruk på prøver tidligere i høst på grunn av reinflytting.

 

Ordinær påmeldingsfrist er søndag 27. september.

 

Prøveleder er Per-Anton Berg som kan kontaktes på e-post : 

 

Mer info kommer senere, og vi ønsker velkommen til årets siste høyfjellsprøve i Troms og Finnmark.

 

Vennlig hilsen

Tromsø Fuglehundklubb

TFK har i år avtale med Håkøybotn / Larseng grunneierlag om rypetelling. Det er søkt Tromsø Kommune om fritak fra båndtvangbestemmelsene fra 10. august. På grunn av ferieavvikling i kommunen må vi ta forbehold om når telling kan starte.

 

Meld din interesse på SMS til Trond Bakkehaug på tlf. 92 86 25 00 eller på Facebook med navn og antall hunder innen søndag 9. august. Det er samme takseringslinjer som tidligere år.

 

Alle hundene som slippes skal ha bufebevis, være dressert og vise beherskelse i oppflukt slik at det ikke skjer skade på fugl.

På grunn av corona  måtte årsmøtet som var planlagt 17. mars utsettes. Ny dato er :

 

Tid : Tirsdag 18. august 2020 kl 20:00

Sted : Pioner Trafikkskole, småbåthavna Tromsdalen

 

Saksliste :

 

- Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Oppnevne møteleder

- Velge referent

- Velge tellekorps

- Velge 2 representanter til å underskrive protokollen

- Årsberetning

- Regnskap med revisors beretning

- Budsjett for neste år

- Kontingent for neste år

- Valg av styreleder for 1 år.

- Valg av nestleder for 1 år

- Valg av styremedlemmer for 1 og 2 år

- Valg av varamedlem for 1 år

- Valg av medlemmer til klubbens utvalg

-Valg av revisor med vararevisor for 2 år

- Velg av valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år, samt vararepresentant for 1 år

 

Sakspapirer blir sendt på e-post til medlemmene.

 

Alle medlemmer ønskes velkommen.

På grunn av situasjonen rundt corona er årsmøtet i TFK utsatt på ubestemt tid.

Det er foreløpig ikke gitt dispensasjon fra myndighetene mht at Årsregnskapet som skal legges til grunn for momskompensasjonen for 2019, og NKK har en siste frist for søknad om momskompensasjon på 1. juni. Dette innebærer at regnskapet for klubbene må være vedtatt før 1. juni  Dersom det ikke gis dispensasjon må Årsregnskapet for 2019 likevel behandles og vedtas senest 1. juni 2020

 

Vedlagt følger Årsregnskapet utarbeidet av styret og revidert av revisor. Pga den ekstraordinære situasjon med corona vil dette Årsregnskap og budsjett anses godkjent om det ikke mottas skriftlige innsigelser fra en vesentlig del av medlemmene. Årsregnskapet vil derved også legges til grunn for momskompensasjonen. Vi ber om forståelse og aksept for dette.

 

NB !   I følge ny lovmal vedtatt på årsmøtet 30.04.2019 har vi nå revisor og vararevisor, og følgelig er det kun en underskrift på revisjonsberetningen. Årsregnskapet for 2019 vil imidlertid også bli behandlet på neste ordinære årsmøte som avholdes.

 

Skriftlige innsigelser fra medlemmene må være sendt på e-post til  innen 28. mai 2020.

Linker:

  • TFK_Revisjonsberettning_2019: https://drive.google.com/open?id=1xcRqN5WXP7CeGER-uiavgVPlyw0E15C5
  • Resultatrapport_2019_TFK_før revisjon: https://drive.google.com/open?id=1vfLOo1xgYg4P3WVH0CaIWGXRXlrNaMzT
  • Balanserapport_2019_TFK_før revisjon: https://drive.google.com/open?id=1MNX4l1_x-YuHk2dPc75HHwVAoJyUkBYZ
  • TFK_Budsjett_2020: https://drive.google.com/open?id=1X40o8DrwOmw6-ZZ4cr4rb87IrCn8hIW1

 

Mvh

Tromsø Fuglehundklubb

 

Per-Anton Berg

styreleder

Til: FKFs medlemsklubber

 

Fra: Styret i FKF

 

Styret i FKF har i dag  26. mars besluttet inntil videre  å fryse påmeldingen til Norsk Derby 2020.

 

Beslutningen er begrunnet i den pågående koronapandemien.  Alle jaktprøver er avlyst fram til 13. april.  Den 8. april vil myndighetene komme med ny informasjon om de forbud som nå er gjeldende blir forlenget i en ny periode fremover, eller om det blir åpnet for noen aktiviteter.  Vi vet i dag ikke noe om hvilke aktiviteter dette kan bli aktuelt.

 

Påmeldingsfristen til Norsk Derby er vanligvis 1. mai.  Denne fristen kan bli utsatt, - uten at styret pr. i dag kan gi noen ny frist.  Det er alt avhengig av utviklingen med virusspredningen i månedene fremover og hva myndighetene bestemmer.

 

Styret i FKF følger utviklingen tett, og vil informere via klubber og på egen nettside/Facebook når ny frist blir fastsatt og påmelding til Norsk Derby blir åpnet igjen.

 

 

Styret i

 

Fuglehundklubbenes Forbund

 

               Logo FKF liten

Link: https://drive.google.com/file/d/1l5moL752e58nUQbfKW2jHFu3yJSajDyl/view?usp=sharing

I Vinnerklassen på Arnøya 7. mars fikk  Said Nordin 1. VK på P. Karacanis Noah, og Ole Ingebrigtsen  2. VK på P. Jimsrypa´s Ios.

 

Vi gratulerer så mye, og ønsker lykke til videre.

Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles. 

Som følge av påbudet blir ikke årsmøtet avholdt som planlagt. Vi vil komme tilbake med ny dato for årsmøte når myndighetene åpner for det.

Styret

Tid : Tirsdag 17. mars 2020 kl 18:00

Sted : Pioner Trafikkskole, småbåthavna Tromsdalen

 

Saksliste :

 

- Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Oppnevne møteleder

- Velge referent

- Velge tellekorps

- Velge 2 representanter til å underskrive protokollen

- Årsberetning

- Regnskap med revisors beretning

- Budsjett for neste år

- Kontingent for neste år

- Valg av styreleder for 1 år.

- Valg av nestleder for 1 år

- Valg av styremedlemmer for 2 år

- Valg av varamedlem for 1 år

- Valg av medlemmer til klubbens utvalg

-Valg av revisor med vararevisor for 2 år

- Velg av valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år, samt vararepresentant for 1 år

 

Sakspapirer vil bli delt ut under møtet.

 

Alle medlemmer ønskes velkommen.