Wira i stand

 

Vedlgt følger partilister for prøven. Startrekkefølgen i VK er trekt. Det er oppmøte / opprop på Eide Handel begge dager kl 08:00. 

Vi tar beslutning om hvor partiene på søndag skal gå når vi får rapport fra partiene på lørdag.

 

Vi ber om at alle bruker pose og tar opp etter hundene både på opprop og ved parkeringsplassene.

 

Royal Canin er forsponsor på prøven. Vi ønsker at det blir tatt bilde av samtlige premierte hunder med fører sammen med forsekk. Dommerne får med seg noen få forsekker slik at det kan tas bilder når partiet kommer til bilene. 

Klubben har sekretariat i 2. etg. på Stakkevollvegen 24. Det er like nord for Politistasjonen på øversiden av vegen. Inngang på bygget mellom Rentokil og Auxilia. Prøveleder vil være tilstede på ettermiddagen for å levere ut premier og forsekker. Ring prøveleder dérsom døra er låst når dere kommer.

 

NKK representant er Torgeir Ingebrigtsen tlf. nr. 416 24 747

Prøveleder Per-Anton Berg tlf. nr 900 42 000

 

Vi ønsker alle vel møtt og håper på to fine dager med mange premier.

 

Vennlig hilsen prøveleder.

 

Partilister lørdag:

files/50-24005_partilister-6pdf.pdf

 

Partilister søndag :

files/50-24005_partilister-8pdf.pdf

 

 

Prøven er nå åpnet for påmelding via web. Det blir VK på lørdag og UK / AK begge dager. 

Det vil bli benyttet terreng på Kvaløya. Opprop begge dager 08:00 ved Eide Handel. Vel møtt :-)

 

Prøveleder

 

Premiert ekvipasje
Premiert ekvipasje

Det blei mange fine premieringer første dag av prøven. Gratulere til alle premierte og alle som stiller på prøven.

 

Listen kan leses via link under.

 

files/50-23006_premieliste.pdf

TFK arrangerer Polar Cup Jaktprøve for stående fuglehunder.

Dato : 18 og 19 februar 2023

Info om Tromsø Polar Cup med deltakerliste, VK og venteliste i VK.

 

Påmeldingen til prøven har vært mye større enn forventet. Dette medfører at ikke alle som er påmeldt innen fristen får starte på prøven. I kvalitetsklassene UK / AK mangler vi dommere begge dager. Dette arbeides det med å løse, men vi kan risikere at det blir ventelister i UK/ AK. Her vil info om partiene og eventuelle ventelister bli lagt ut kort tid før prøvestart, men slik at de som har lang reiseveg til prøven få beskjed i rimelig tid.

 

I VK har vi 29 påmeldte. Da det er en-dags VK er det hun 20 stk som får starte. Prøveleder vil sammen med NKK representant Frank Gunnar Bjørn i løpet av kort tid trekke hvem som får plass i VK, og rekkefølgen på ventelisten. Info om dette vil bli lagt ut på Facebook straks det er klart.

 

Det  er ikke mulig å etteranmelde hund til prøven slik situasjonen er nå. Ber om at de som ønsker å brekke hund gir beskjed snarest mulig.

 

Alle henvendelser vedr. prøven skal skje til prøveleder på e-post:  

 

Mer info vil komme fortløpende, se også: facebook.com/tromsofuglehundklubb/

 

 

Vedagt følger deltakerliste og venteliste i  VK. Det vil fortløpende bli gitt tilbakemelding til deltaker på ventelisten som får plass. Øvrige deltakere på ventelisten vil bli informert om endringer. 

Vi ber om at deltakere som må trekke hunden sin gir beskjed på e-post til prøveleder snarest mulig slik at den som står øverst på ventelisten kan få beskjed. Deltakere som ikke ønsker å stå på ventelisten vil få refundert 100% av startkontigenten dersom det gis beskjed senest søndag 12 februar. De som fortsatt ønsker å stå på ventelisten og ikke har fått tilbud om plass senest ved oppropet lørdag, får refundert 75 %.  

Prøveleder

files/50-23006_deltakerliste-8.pdf

files/50-23006_partilister-1.pdf

files/50-23006_ventelister-1.pdf

Tromsø Fuglehundklubb ønsker alle velkommen til årets siste høyfjellsprøve. Samtlige partier går på Ringvassøya i området rundt Skogsfjordvatn. Det er oppmøte begge dager kl 09:00 på parkeringen på Grønnliskaret før man kommer til Sportellet. Se vedlagt bilde og kart / kjørerute.

Samtlige hunder må ha bufebevis, og det kan bli tatt stikkprøver av bufebevis, vaksinasjon og sjekk av stambok. I VK må deltakerne ha med seg apportrype. Bruk hundepose og ta opp etter hunden ved oppropet og parkering. 

Meld fra på e-post om du må trekke hunden. Det er tre hunder på venteliste i VK og disse bør få beskjed tidligst mulig om det blir ledig plass. Partilister for søndag følger vedlagt.

 

Dommerne tar premieutdeling når partiet kommer tilbake til bilene. Da vi har fått over dobbelt så mange deltakere på prøven enn det vi har hatt tidligere på seinprøven i oktober, kan det bli nødvendig å etterlevere forpremier til enkelte deltakere.

Vi ønsker å få tilsendt bilder fra partiene, og av hunder og fører som oppnår premie. Royal Canin er sponsor på prøven og ønsker også tilsendt bilder. 

Bilder kan sendes på e-post til  eller som MMS til 909 85 909 og 928 62 500.

 

NKK representant er Bjørn Moten Baardvik, tlf. 952 10 535

Prøveleder er Per-Anton Berg, tlf. 900 42 000, e-post 

 

Knækk å brækk, som danskene sier..... ( på norsk er det ønske om hell og lykke 😊 )

 

 

 

Partilister lørdag 15.10

 

Samtlige parti vil gå på Ringvassøya, og det blir samling og opprop kl 09:00 på parkeringen på Grønnliskaret før man kommer til Sportellet.

Vennlig hilsen prøveleder

 

Se facebook for listene : 

https://www.facebook.com/search/top?q=troms%C3%B8%20fuglehundklubb

Her kommer deltakerlisten over påmeldte hunder til årets siste høyfjellsprøve. Partilister vil bli lagt ut torsdag 13. oktober. Samtlige parti vil gå på Ringvassøya, og det blir samling og opprop kl 09:00 på parkeringen på Grønnliskaret før man kommer til Sportellet. Det ligger bilde og kart ute på TFK.NO og FB fra vinterprøven i år hvor oppmøteplassen er. Mer info kommer i forbindelse med at partilistene blir lagt ut neste torsdag. Følg med på nettet da det kan bli endringer underveis. 

 

Vennlig hilsen prøveleder

files/51-22045_deltakerliste-1.pdf

På Tromsø Fuglehundklubb´s årsmøte 26. april 2022 ble Elin Irene Berglund utnevnt til nytt æresmedlem.

 

I over 20 år har Elin vært medlem i TFK. Hun er en ressursperson som har påtatt seg mange oppgaver og verv i klubben. Elin har vært medlem av styret i 11 år, derav et år som styreleder og er nå varamedlem.

 

I 2003 ble hun fase 1 instruktør, og har vært aktiv med strømming av hunder både på sau og rein i forbindelse med aversjonsdressur. Avtale om aversjonsdressur med reineier var det Elin som fikk i stand. Denne avtalen opphørte dessverre da Elin en periode var ute av styret i TFK. 

Klubben hadde tidligere klubbhus i Tønsvika. Da dette ble avviklet skaffet hun lokaler på Skattøra hos MCE. Senere ble det avtale med Pioner Kjøreskole, og deretter med Tromsø Camping i Tromsdalen. Klubbaktivitetene var på et høyt nivå med Elin som leder. Tre ganger har hun vært prøveleder. Siste gang da TFK arrangerte NNM med Tromsø Camping som hovedkvarter.  

I noen år arrangerte TFK utstillinger. Også her var Elin med og bidro både med planlegging og gjennomføring. 

Klubbens regnskap har blitt ført på en utmerket måte i samtlige år som Elin har vært medlem av styret, og revisor har berømmet henne for den glimrende jobben som er nedlagt i føringen av årsregnskapet til Tromsø Fuglehundklubb.

 

Vi gratulerer !

Årsmøtet i TFK avholdes tirsdag 26. april kl 19:00 i Kaldfjorden - Ropnesvegen 43, inngang på høyre side av bygget.

 

Det er i lokalene til Elkotek IDV as, 2. etasje. Se vedlagte bilde av bygget, kart og vegbeskrivelse.

 

Sakspapirer blir sendt til medlemmene på e-post forut for møtet. Vi ønsker samtlige vel møtt til årsmøtet i TFK.

 

Vennlig hilsen styret i TFK.

 

 

 

Link Google maps, vegbeskrivelse :  

https://www.google.com/maps/place/69°41'10.1%22N+18°44'27.8%22E/@69.6861323,18.7388704,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xf917fcbf3c9288a!8m2!3d69.6861323!4d18.7410591?hl=nb-NO

Årsmøtet i TFK avholdes tirsdag 26. april kl 19:00 i Kaldfjorden - Ropnesvegen 43, inngang på høyre side av bygget.

 

Det er i lokalene til Elkotek IDV as, 2. etasje. Se vedlagte bilde av bygget, kart og vegbeskrivelse.

 

Sakspapirer blir sendt til medlemmene på e-post forut for møtet. Vi ønsker samtlige vel møtt til årsmøtet i TFK.

 

Vennlig hilsen styret i TFK.

 

 

 

Link Google maps, vegbeskrivelse :  

https://www.google.com/maps/place/69°41'10.1%22N+18°44'27.8%22E/@69.6861323,18.7388704,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xf917fcbf3c9288a!8m2!3d69.6861323!4d18.7410591?hl=nb-NO

 

 

 

Dato for årsmøte i TFK blir tirsdag 26. april 2022. Mer informasjon kommer senere.

Forslag og saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på e-post til  innen 30. mars.

Her kommer oppdaterte partilister for søndag. Oppmøte Eide Handel kl 08:30.

Oppdatert partilister for søndag: https://drive.google.com/file/d/1GUXclxHqW_YKXk5PSHk5h0pfHaSipDQ8/view?usp=sharing

 

Premielister: https://drive.google.com/file/d/1zoiMDf9D6FaIwFpRRwx_h8tOuUWALp5s/view?usp=sharing

Gratulerer!

På lørdag møter samtlige kl 08:00 på Eide Handel. Det er gratis kaffe til samtlige hos Eide Handel på lørdagen.

 

Terreng og dommere er på plass, og samtlige parti går på Kvaløya.  VK og AK går i Tromvik. UK på Håkøybotn / Larseng, og UK / AK i Buvika.

 

På søndag møter samtlige deltakere kl 08:30 til opprop på Eide Handel. Oppdaterte partilister med terreng for søndag blir lagt ut i løpet av lørdagen.

 

Vel møtt !

 

Partilister lørdag 19.02.22 : https://drive.google.com/file/d/1sgz0uJ0AfgN5sASUGZzCz9DeTPvwX1AS/view?usp=sharing