Det blir VK på lørdag, og UK / AK partier på lørdag og søndag.
Det vil bli benyttet terreng på Kvaløya og Ringvassøya.
På grunn av korte dager vil det bli små kvalitetspartier begge dager. Opprop vil bli på forskjellige steder avhengig av terreng som benyttes. Mer info kommer nærmere prøvestart. Påmeldingsfrist er 5. februar.
Vi ønsker velkommen til årets første prøverhelg.

Vennlig hilsen prøveleder

Partiliste mandag: https://drive.google.com/file/d/1yl6_5NR8oPSBpEOATMUvBWV2SHyIFERN/view?usp=sharing

Partilister for søndag: https://drive.google.com/file/d/1jI_zAAdSEDGzfUAXmoU9w3GPY05lgGzw/view?usp=sharing

Opprop samtlige dager er på parkeringen i Telegrafbukta / Folkeparken. Adresse Kvaløyvegen 32. På lørdag og mandag er det opprop kl 08:00 og på søndag 08:30.

 

Samtlige påmeldte til prøven har fått plass. Husk å ha med bufebevis, vaksinasjonsattest og registreringsbevis. VK deltakere må ha med apportrype. Ta med hundepose og plukk opp etter hundene. Dettte gjelder også parkering ute ved terrengene. Vi gjør oppmerksom på at det kan være rein i terrengene, muligens også sau. Uhell må for all del unngås.

 

Partiene er trukket, men det kan bli endringer helt frem til opprop. Dersom det oppdages feil bes det om tilbakemelding på e-post snarest mulig.

Møt opp og svar på oppropet, eller få noen andre til å svare for deg dersom du selv ikke møter. Prøveledelsen tar ikke ansvar for dette.  Premieutdeling vil bli foretatt av dommerne når partiet kommer tilbake til bilene. 

 

Prøven gjennomføres i tråd med FHI´s og FKF´s anbefalinger vedr. Covid-19, og deltakerne bes om å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer. : https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/

 

NKK representant er : Edgar Henriksen, tlf. nr. 905 78 325

Prøveleder er : Per-Anton Berg tlf. nr. 900 42 000, e-post:   

 

Vi håper på tre fine dager i terrenget og ønsker alle lykke til.

 

Vennlig hilsen prøveleder.

 

 

 

Opprop ved det røde huset på parkeringen i Telegrafbukta kl 08:00 på lørdag og mandag. kl 08:30 på søndag.

 

Partilister samtlige dager : https://drive.google.com/file/d/1CiNGH-r6_2lbzL3A5JzkNZZceI6z77L0/view?usp=sharing

Her kommer oversikt over samtlige påmeldte til høstprøven, Tromsø Polar Cup.

Link: https://drive.google.com/file/d/1W5t7dYDartbpiL0cXmBZaeLvkPaf0xDj/view?usp=sharing

 

Det blir VK og to kvalitetspartier på lørdag, to kvalitetspartier på søndag og et på mandag. Det er noen få ledige plasser samtlige dager, og om det er flere som ønsker å starte på prøven kan disse henvende seg til prøveleder på e-post :  

Mer info kommer. 

 

Hilsen prøveleder.

Vedlagt følger liste over påmeldte hunder ved ordinær frist. Vi har utvidet frist med etteranmelding frem til lørdag 14. august. Det vil da bli tatt beslutning om hvor mange partier det blir på prøven. I VK har vi nå 16 påmeldte hunder. Dersom det skal bli to-dagers VK må vi ha flere enn 23-24 påmeldte innen 14. august. Dette fordi det erfaringsmessig alltid er en del frafall like før prøven starter. Etteranmeldte hunder får plass i den rekkefølgen som påmeldingen kommer. De som ikke får plass settes på venteliste.

 

Bruk e-post  ved spørsmål.

Liste over påmeldte hunder ved ordinær frist: https://drive.google.com/file/d/1Fli65lWXj_-gtt754Ui3BoiJdfyaLgIU/view?usp=sharing

Vennlig hilsen 

prøveleder

 

Vi har VK-kval på lørdag med finale på søndag. UK / AK alle tre dager. 

Det vil bli benyttet terreng på Kvaløya og Ringvassøya, og vi avventer resultat fra kommende rypetelling før det blir tatt beslutning om hvilke terreng som blir benyttet.

Det vil komme mer info etterhvert, og liste over påmeldte kommer etter ordinær påmeldingsfrist. Opprop og oppmøte vil bli kunngjort når partilistene legges ut.

 

Vi ønsker alle velkommen til prøven, og håper på tre fine dager i marka med mange premierte hunder.

 

 

Prøveleder.

Ved en feil var påmeldingsfristen satt til 2. august. Dette er er når rettet.

 

 

Prøveleder

Det ennå åpnet for påmelding på web, og IT-avdelingen i NKK har nå retten opp i programfeil slik at det krysses av for sauerenhetsbevis.

Høstprøven 21. - 23. august.

 

Det legges opp til VK-kval på lørdag med finale på søndag. UK / AK alle tre dager.  Ved en feil har ikke krav om sauerenhet kommet med i terminlisten.  DET ER KRAV OM SAUERENHET !  

 

Mer info kommer.

På grunn av smittesituasjonen avholdes årsmøtet i TFK i år på Teams tirsdag 27. april kl 19:00.

 

De som vil delta på møtet gir beskjed innen torsdag 22. april til nestleder Trond Bakkehaug på e-post : 

Dere får da tilsendt en link på e-post fra Trond som skal benyttes for å delta på møtet, samt en enkel bruksanvisning.

 

Saksliste :

 

- Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Oppnevne møteleder

- Velge referent

- Velge tellekorps

- Velge 2 representanter til å underskrive protokollen

- Årsberetning

- Regnskap med revisors beretning

- Budsjett for neste år

- Kontingent for neste år

- Valg av styreleder for 1 år.

- Valg av nestleder for 1 år

- Valg av styremedlemmer for 1 og 2 år

- Valg av varamedlem for 1 år

- Valg av medlemmer til klubbens utvalg

-Valg av revisor med vararevisor for 2 år

- Velg av valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år, samt vararepresentant for 1 år

 

Sakspapirer blir sendt på e-post til medlemmene.

 

Alle medlemmer ønskes velkommen.

Rypetelling.

 

Vi har avtale med Håkøybotn / Larseng utmarkslag om rypetelling og har fått dispensasjon fra båndtvangsbestemmelser fra 8. august fra Tromsø Kommune.

 

Mer info kommer.