På grunn av corona  måtte årsmøtet som var planlagt 17. mars utsettes. Ny dato er :

 

Tid : Tirsdag 18. august 2020 kl 20:00

Sted : Pioner Trafikkskole, småbåthavna Tromsdalen

 

Saksliste :

 

- Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Oppnevne møteleder

- Velge referent

- Velge tellekorps

- Velge 2 representanter til å underskrive protokollen

- Årsberetning

- Regnskap med revisors beretning

- Budsjett for neste år

- Kontingent for neste år

- Valg av styreleder for 1 år.

- Valg av nestleder for 1 år

- Valg av styremedlemmer for 1 og 2 år

- Valg av varamedlem for 1 år

- Valg av medlemmer til klubbens utvalg

-Valg av revisor med vararevisor for 2 år

- Velg av valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år, samt vararepresentant for 1 år

 

Sakspapirer blir sendt på e-post til medlemmene.

 

Alle medlemmer ønskes velkommen.

På grunn av situasjonen rundt corona er årsmøtet i TFK utsatt på ubestemt tid.

Det er foreløpig ikke gitt dispensasjon fra myndighetene mht at Årsregnskapet som skal legges til grunn for momskompensasjonen for 2019, og NKK har en siste frist for søknad om momskompensasjon på 1. juni. Dette innebærer at regnskapet for klubbene må være vedtatt før 1. juni  Dersom det ikke gis dispensasjon må Årsregnskapet for 2019 likevel behandles og vedtas senest 1. juni 2020

 

Vedlagt følger Årsregnskapet utarbeidet av styret og revidert av revisor. Pga den ekstraordinære situasjon med corona vil dette Årsregnskap og budsjett anses godkjent om det ikke mottas skriftlige innsigelser fra en vesentlig del av medlemmene. Årsregnskapet vil derved også legges til grunn for momskompensasjonen. Vi ber om forståelse og aksept for dette.

 

NB !   I følge ny lovmal vedtatt på årsmøtet 30.04.2019 har vi nå revisor og vararevisor, og følgelig er det kun en underskrift på revisjonsberetningen. Årsregnskapet for 2019 vil imidlertid også bli behandlet på neste ordinære årsmøte som avholdes.

 

Skriftlige innsigelser fra medlemmene må være sendt på e-post til  innen 28. mai 2020.

Linker:

  • TFK_Revisjonsberettning_2019: https://drive.google.com/open?id=1xcRqN5WXP7CeGER-uiavgVPlyw0E15C5
  • Resultatrapport_2019_TFK_før revisjon: https://drive.google.com/open?id=1vfLOo1xgYg4P3WVH0CaIWGXRXlrNaMzT
  • Balanserapport_2019_TFK_før revisjon: https://drive.google.com/open?id=1MNX4l1_x-YuHk2dPc75HHwVAoJyUkBYZ
  • TFK_Budsjett_2020: https://drive.google.com/open?id=1X40o8DrwOmw6-ZZ4cr4rb87IrCn8hIW1

 

Mvh

Tromsø Fuglehundklubb

 

Per-Anton Berg

styreleder

Til: FKFs medlemsklubber

 

Fra: Styret i FKF

 

Styret i FKF har i dag  26. mars besluttet inntil videre  å fryse påmeldingen til Norsk Derby 2020.

 

Beslutningen er begrunnet i den pågående koronapandemien.  Alle jaktprøver er avlyst fram til 13. april.  Den 8. april vil myndighetene komme med ny informasjon om de forbud som nå er gjeldende blir forlenget i en ny periode fremover, eller om det blir åpnet for noen aktiviteter.  Vi vet i dag ikke noe om hvilke aktiviteter dette kan bli aktuelt.

 

Påmeldingsfristen til Norsk Derby er vanligvis 1. mai.  Denne fristen kan bli utsatt, - uten at styret pr. i dag kan gi noen ny frist.  Det er alt avhengig av utviklingen med virusspredningen i månedene fremover og hva myndighetene bestemmer.

 

Styret i FKF følger utviklingen tett, og vil informere via klubber og på egen nettside/Facebook når ny frist blir fastsatt og påmelding til Norsk Derby blir åpnet igjen.

 

 

Styret i

 

Fuglehundklubbenes Forbund

 

               Logo FKF liten

Link: https://drive.google.com/file/d/1l5moL752e58nUQbfKW2jHFu3yJSajDyl/view?usp=sharing

Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles. 

Som følge av påbudet blir ikke årsmøtet avholdt som planlagt. Vi vil komme tilbake med ny dato for årsmøte når myndighetene åpner for det.

Styret

I Vinnerklassen på Arnøya 7. mars fikk  Said Nordin 1. VK på P. Karacanis Noah, og Ole Ingebrigtsen  2. VK på P. Jimsrypa´s Ios.

 

Vi gratulerer så mye, og ønsker lykke til videre.

Tid : Tirsdag 17. mars 2020 kl 18:00

Sted : Pioner Trafikkskole, småbåthavna Tromsdalen

 

Saksliste :

 

- Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Oppnevne møteleder

- Velge referent

- Velge tellekorps

- Velge 2 representanter til å underskrive protokollen

- Årsberetning

- Regnskap med revisors beretning

- Budsjett for neste år

- Kontingent for neste år

- Valg av styreleder for 1 år.

- Valg av nestleder for 1 år

- Valg av styremedlemmer for 2 år

- Valg av varamedlem for 1 år

- Valg av medlemmer til klubbens utvalg

-Valg av revisor med vararevisor for 2 år

- Velg av valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år, samt vararepresentant for 1 år

 

Sakspapirer vil bli delt ut under møtet.

 

Alle medlemmer ønskes velkommen.

1. VK ES Ryheimen´s T White Tante Birgitta, eier Tom Rune Sandstrand  

 

 

Premieringer i UK søndag Tromik 2 : P. Jimsrypa´s Tiffy 1. UK, Eier Jim Thomas Theodorsen,  P. Jimsrypa´s My 1. UK, eier Per-Olaf Theodorsen.
Det var ingen premieringer i AK som gikk i Buvika.

Premieringer i VK finale Tromvik : 1. VK ES Ryheimen´s T White Tante Birgitta, eier Tom Rune Sandstrand, 2 VK P. Jimsrypa´s Ios, eier Ole Espen Ingebrigtsen, 3. VK P. Karacanis Noah, eier Said Nordin, 4. VK P. Ørntuas Primus, eier Frode Aunan, 5. VK P. Nyheimsguten Hit Man, eier Ronny Hartviksen, 6. VK B. Orreskogens Bri, eier Peer Johnny Skjæran.

Tromsø Fuglehundkllubb gratulerer samtlige som har fått premie i helga, og en stor takk til alle som har bidratt til at denne vinterprøven kunne avholdes.

Fra venstre : Said Nordin fikk 1. VK m/CK på P. Noah, Ronny Hartviksen fikk 1. VK m/CK på P. Hit Man og Øystein Pedersen 1. UK på Wirri

 

i Tromvik fikk P. Karacanis Noah 1VK m/ck. På Slettfjellet fikk P. Nyheimguten Hit Man 1 VK m/ck og KV Rugdelias Xav Embrik 2. VK.

 

På Gønnlifjellet fikk P. Sollidalens D Wirri 1. UK og i Stabben KV Ormkullens Kasper 2. AK og SV Springleikens M Ra 2. AK.

 

Vedlagt følger partilister for søndag.  Finaledeltakere må vise kvittering for betaling av finalen før opprop.

https://drive.google.com/file/d/1wRWMLSqEkR_xc4vFoeYDgB4Njn8Atn-l/view?usp=sharing

Opprop kl 08:00 begge dager er på parkeringsplassen i Folkeparken / Telegrafbukta ovenfor det gamle Akvariet. Adressen er : Kvaløyveien 32.   

Partilistene vil bli satt opp ved det røde huset på parkeringen.  

 

Dersom noen møter direkte i terrenget, må man få noen andre som er på oppropet til å svare for seg. NB ! Det er meget viktig å svare ved opprop.  Hunder som står på ventelister  vil fortløpende få plass på partiene dersom noen ikke svarer. Det kan også komme ny informasjon i i forbindelse med opprop.

 

Husk å ha med  vaksinasjonattest og reistringspapirer på hunden. Det vil bli foretatt stikkontroller. VK deltakerne må ha med apportrype.

 

Ta med hundepose og plukk opp etter hunden din både ved opprop, og ved parkeringen ute i terrenget. Deltakerne på Slettfjellet går gjennom et hyttefelt. Her er det meget viktig at det ikke ligger noe etter hundene hverken på parkeringen,  eller området frem til hundene slippes. I Tromvik må ikke hundene gjøre fra seg i nærheten av vannverket. Ta med hundeposer ut i terrenget i tilfelle «uhell».

 

Sekretariatet er på Sydspissen Hotell. Adressen er : Strandvegen 166, og vil være åpent fra kl 07:20 og frem til opprop om morgenen, samt fra kl 15:30 om ettermiddagen. På fredag er sekretariatet åpent fra kl 18:00.

 

Jegermiddag lørdag kl 20:30. Send e-post til prøveleder om du ønsker å være med på middagen på lørdagskvelden.

 

Premier utdeles fortløpende i sekretariatet ved å fremvise kritikk sem er underskrevet av dommer.

 

Foreløpige partilister og ventelister følger vedlagt Partilister som starter på L er -lørdag og S -søndag. Startrekkefølgen i VK er ikke trukket enda, og det kan bil endringer i samtlige partier. Oppdaterte partilister kommer på fredag.

 

NKK representant er:  Roy Robertsen    Tlf 906 80 275   e-post 

 

Prøveleder er : Per-Anton Berg.  Tlf 900 42 000  e-post  

 

 

Vi ønsker samtlige velkommen.

 

 

 

Opprop begge dager er ved parkeringen i Folkeparken / Telegrafbukta kl 08:00

 

 

 

 

Sekretariatet er på Sydspissen Hotell.

 

 

Foreløpige partilister :

 

 

Foreløpige partilister lørdag : https://drive.google.com/file/d/12JV5P5aucg4t9UrarZ_JT2VIe0Plw9NP/view?usp=sharing

 

Foreløpige partilister søndag : https://drive.google.com/file/d/1_Hk4e-kAauAki0vHobBilkWxI9Px7YpU/view?usp=sharing

 

Venteliste: https://drive.google.com/file/d/1OivNMQPAcKsP60hGE7YJI3mfMnlWO7rQ/view?usp=sharing

Her kommer oppdaterte partilister og ventelister for prøven. Terreng for søndag blir avgjort lørdag ettermiddag / kveld når vi har fått rapport fra partiene på lørdag

Startrekkefølgen i VK er trukket. De som skal starte i finalen på søndag må betale kr 100,- i startavgift.  Alle i VK-finale må komme innom sekretariatet på lørdag og betale kr 100,- kontant, eller fremvise kvittering på Vipps. Vipps nr 504703. NB ! Det er et krav at dette er i orden før man får starte i VK-finale. Dette SKAL være ordnet på lørdag.

 

Forøvrig må alle deltakere være nøye med at det ikke ligger noe igjen på parkeringen og området rundt. Ta opp etter hunden og ikke kast søppel eller tøm termos etc. Vi har fått reaksjoner  fra grunneiere om dette ved tidligere anledning. 

 

Partilister lørdag : https://drive.google.com/file/d/1GhZfgbe-F-UhXJ7RPhPoV4GpxXI5B5c1/view?usp=sharing

 

 

Partilister søndag : https://drive.google.com/file/d/1-vU27HsdcYRNl3HaHI5sXgaDv6d25m75/view?usp=sharing

 

 

Ventelister : https://drive.google.com/file/d/1qtPjfaaSiU0uX4UlZ_on0E6kRXgqpJ3A/view?usp=sharing

På kvelden lørdag 15. 02. er er samtlige UK og AK partier fulltegnet.  Nye påmeldinger i kvalitetsklassene vil bli satt på venteliste. 

I VK har vi nå 30 hunder. Muligheten for å kunne tildele CACIT er nå tilstede. Dersom noen får 1. AK på Vannøya eller Senja kan det være mulig å få delta i VK hos oss da vi har utsatt frist til mandag 24. februar. Pr. i kveld er det 10 ledige plasser i VK.

 

Vennlig hilsen 

Prøveleder.