Rypetelling.

 

Vi har avtale med Håkøybotn / Larseng utmarkslag om rypetelling og har fått dispensasjon fra båndtvangsbestemmelser fra 8. august fra Tromsø Kommune.

 

Mer info kommer.