Styret og utvalgsmedlemmene 2018

 

 

Styreleder:
Nestleder:

Styremedlemmer:
 


Varamedlem:

 

Per-Anton Berg

Johnny Johansen
Jan Tore Johansen
Gunilla Kristina Eriksen


Trond Arild Bakkehaug

Jaktprøveutvalget:

Per-Anton Berg
Jan Tore Johansen
Martin Hansson
Anders Vråberg
Anne Maj Krogh
 

 

Bufeutvalget

Esben Eliassen
Per Ludvig Kanestrøm

 

 

Rune Strandskog 

Redaksjon tfk.no:

John A. Solstad
Ole Ingebrigtsen

 

Dommerutvalget:

Bjørn Morten Baardvik
Ronny Hartviksen
Per Anton Berg

Festutvalget:

Øystein Pedersen

   

Revisorer:

Svein Anton Andresen
Torgeir Ingebrigtsen

 

Valgkomite:

Svein Anton Andresen
Jan Tore Johansen
Elin Irene Berglund