Tromsø Fuglehundklubbs historie

Fuglehundsporten ble startet i Tromsø først på 70-årene. De mest ivrige innen sporten hadde sterke ønsker om å starte en fuglehundklubb i dette distriktet. I samarbeid med de andre fuglehundklubbene i nord, NKK og FKF ble det via et interimstyre åpnet for Tromsø Fuglehundklubb i 1987. I de 21 årene som klubben har eksistert har aktiviteten og medlemstallet økt betraktelig.

Klubben har i perioden hatt følgende ledere som har lagt ned et enormt arbeid:
Per Anton Berg, Ole Tennvassås, Pål Færøvig, Arild Kristoffersen, Josef Bløndal, Wiggo A. Ditlefsen, Ingrid Frenning, Agnetha Kolflaat, Rita Stenerud og for tiden Kathrine Johannessen. Noen av disse har også vært leder i flere perioder.

Aktivitetesnivået i klubben har vært meget høyt innen dressur, jakt, jaktprøver, strømming, utstilling og utdannelse av instruktører og dommere. Klubben har hatt eget klubbhus hvor det har vært ukentlig treff og aktiviteter. I dag så leier vi klubbhus på skattøra. Ryggraden i klubben - ved siden av styret - har vært utvalgene som har jobbet meget godt. I klubbens statutter står det at Tromsø Fuglehundklubb er der for å fremheve fuglehundsporten.

I dag så fremhever våre medlemmer med sine gode hunder seg på landsbasis, NM-vinter 08 fikk vi også NM-vinner med Pellarskogens Rossi med eier/fører Ole Ingebrigtsen. Det er  stor bredde blant klubbens meritterte hunder da det er NJCH og UCH i nesten alle raser. Vinteren 2009 hadde klubben 3 hunder blant de 10 beste i den landsomfattende "Fuglehundcupen", nr. 1 NJCH (P) Kari-Mor  som også ble nr. 4 i NM-vinter, nr. 2 NJCH (IS) Irskesjøens Nix  og nr. 7 NJCH (ES) Steinrabbens Felix.        

 NMFHv08 PellarskogensRossi