Styret og utvalgsmedlemmene 2019

 

 

Styreleder :                           Per-Anton Berg                          -  tar gjenvalg                                                                 

( velges for 1 år )

 

Nestleder :                            Johnny Johansen                        - tar gjenvalg 

( velges for 1 år )

 

Styremedlemmer :               Gunilla Kristina Eriksen               - ikke på valg

( velges for 2  år )                Trond Arild Bakkehaug                - ny

                                               

Varamedlem :                       Elin Irene Berglund                      - ny                

( velges for 1 år )                                          

 

Jaktprøveutvalget :               Per-Anton Berg, Jan Tore Johansen, Martin Hansson, Anders Vråberg,                                                            Anne Maj Krogh                                                                                                                                                                             

Bufeutvalget :                       Esben Eliassen, Per Ludvig Kanestrøm  

 

Redaksjon tfk.no :                John A. Solstad

                                               

 

Festutvalget   :                     Øystein Pedersen, Said Norden                                                    

 

Dommerutvalget :                Bjørn Morten Baardvik, Tone Kanestrøm, Per-Anton Berg

                                                                       

Revisorer :                           Svein Anton Andresen, Torgeir Ingebrigtsen                                                          ( velges for 2 år )

 

NKK møterepresentant :     Styrets leder

 

Valgkomite :                        Svein Anton Andresen - ikke på valg                                                                      ( velges for 2 år )                Jan Tore Johansen - ikke på valg                                                                                                                       Said Norden  – ny                                                            

                                               

Valgkomite, varamedlem:   Ronny Jørgensen - ny

( velges for 1 år )                                          

 

Innkomne forslag :   Valgkomiteen har forespurt samtlige kandidater som er blitt foreslått.                                                             

 

 

 

 

___________________                      _______________                  ________________

Svein Anton Andresen                        Jan Tore Johansen                  Elin Irene Berglund