Tromsø Fuglehundklubb avholder årsmøte på klubbhuset (Pioner kjøreskole) båthavna, Tromsdalen tirsdag 28. februar, Kl.: 1800.

Informasjon om årsmøte ble sendt på e-post til alle medlemmer 31.01.2017.

Tromsø Fuglehundklubb avholder årsmøte på Workinntunet  i 3.etg.tirsdag 1. mars, Kl.: 1800.

Det blir servert noe og bite i fra Burgerman før møtet starter.

Årsmøte  i Tromsø Fuglehundklubb ble avholdt 24. februar 2015

Sted:   X-Partner Nord AS, Kløvervegen 18 
Dato:   Tirsdag 24. februar
Kl.:      18.00  

Ingen saker var kommet inn, noen nye folk inn i styre og utvalg.
TFK kan vise til meget god økonomi og leder Wiggo Ditlefsen takker vår kasserer Elin Berglund for stein kontroll på regnskapet, noe som revisorene også påpeket.

TFK styre:
Leder: Wiggo A. Ditlefsen
Nestleder: Rune Strandskog
Kasserer/Styremedlem: Elin Berglund
Styremedlemmer: Gunnstein Bakland og Kurt Landau
Varamedlem: Jenny Richardsen.


Mvh
Styret i TFK

Årsmøte  i Tromsø Fuglehundklubb blir avholdt 24. februar 2015

Sted:   X-Partner Nord AS, Kløvervegen 18 
Dato:   Tirsdag 24. februar
Kl.:      18.00  

KlubbeSted:  X-Partner Nord AS

Kløverveien 18

Dato:  Tirsdag 10. juni Kl.:  1800

Saker:
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Oppnevne møteleder
- Velge referent
- Velge tellekorps
- Velge 2 representanter for å undertegne protokollen
- Årsberetninger
- Regnskap med revisors beretning
- Saker
- Lover for Tromsø Fuglehundklubb
- Budsjett for neste år
- Kontingent for neste år
- Valg ble utført på ekstraordinær generalforsamling 2. april 2014.