KlubbeSted:  X-Partner Nord AS

Kløverveien 18

Dato:  Tirsdag 10. juni Kl.:  1800

Saker:
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Oppnevne møteleder
- Velge referent
- Velge tellekorps
- Velge 2 representanter for å undertegne protokollen
- Årsberetninger
- Regnskap med revisors beretning
- Saker
- Lover for Tromsø Fuglehundklubb
- Budsjett for neste år
- Kontingent for neste år
- Valg ble utført på ekstraordinær generalforsamling 2. april 2014.