Årsmøte i Tromsø Fuglehundklubb avholdes 23.02.2010

WD 15.12.09
Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet,
det vil si innen 26.01.2010. 
    
Valgkomiteen vil nå begynne arbeidet med og finne aktuelle kandidater til de enkelte
verv i Tromsø Fuglehundklubb.
Kan du tenke deg et verv i klubben, eller har du forslag til en eller flere kandidater hører vi gjerne fra deg!
Forslag til kandidater til tillitsverv i klubben skal være valgkomiteen i hende senest 19.01.2010
Styret for 2009 består av følgende, med anførsel om de er på valg eller ikke:
 
Leder              : Geir Roger Hagenes             på valg                       
Kasserer          : Kristian Prytz                       ikke på valg
Sekretær         : Svein Erik Holsbø                på valg
Styremedlem : Roger Tømmerholen             på valg
Styremedlem : Tone Kanestrøm                   ikke på valg
Varamedlem   : Gunnar Liljegren                  på valg
 
Forslag til kandidater sendes til leder av valgkomiteen:
 
Leder              : Per Anton Berg       
Medlem          : Esben Eliassen         
Medlem          : Eirik M. Olsen         
 
 
Vi gjør oppmerksom på at det ikke er anledning til å komme med benkeforslag på årsmøtet.
Skal det stemmes over flere kandidater, må valgkomiteen ha forslag på aktuelle kandidater
senest fem uker før årsmøtet, det vil si innen 19.01.2010