Årsmøte i Tromsø Fuglehundklubb avholdes 23.04.2013

GRH 19.03.13
 
PS! Årsmøte i Tromsø Fuglehundklubb er utsatt til tirsdag 23.04.2013 kl 19:00 på Workinntunet Cafe loftet.
 
Saksliste finnes HER
 
Her kommer Valgkomiteens forslag
 
 
 

Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet, det vil si innen 20.02.2013

Valgkomiteen vil nå begynne arbeidet med og finne aktuelle kandidater til de enkelte
verv i Tromsø Fuglehundklubb.

Kan du tenke deg et verv i klubben, eller har du forslag til en eller flere kandidater hører vi gjerne fra deg. "Forslag til verv fremmes gjennom valgkomiteen"

Foreslåtte kandidater må være forespurt og ha sagt seg villig til å påta seg verv.

Forslag til kandidater til tillitsverv i klubben skal være valgkomiteen i hende senest 11.03.2013

Styret har bestått av følgende personer i 2012, med anførsel bak som viser om de er på valg eller ikke:

Leder  : Geir Roger Hagenes  På valg
Nestleder : Roger Tømmerholen Ikke på valg
Styremedlem : Tone Kanestrøm På valg
Styremedlem : Sven- Erik Holsbø  Ikke på valg
Styremedlem : Paul Olaf Kolsum  På valg
Varamedlem : Oddmar Isaksen  På valg

Revisorer : Svein Anton Andresen På valg 
                 : Torgeir Ingebrigtsen  På valg 


Forslag til kandidater sendes leder av valgkomiteen:

Leder  : Per Anton Berg  / Mob 900 42 000
Medlem : Esben Eliassen 
Medlem : Eirik M. Olsen