Forutsatt at vi får nok dommere, og at ikke  hensyn til smittevern hindrer oss, legger vi opp til to dagers VK og UK / AK begge dager. Det vil bli benyttet terreng på Kvaløya og Ringvassøya.

Fremmøte og opprop blir ute ved de enkelte terrengene, eller annen høvelig plass som det vil bli opplyst om når partilistene legges ut. Påmeldingsfristen er 14. februar, og vi vil åpne for påmelding rundt 1. februar.

 

Vi vil komme tilbake med mer info om prøven etterhvert, samt åpne for påmelding på web i begynnelsen av februar.

 

Vel møtt !