Vi gratulerer :-)

 

Link til premieliste: https://drive.google.com/file/d/1bR6qVJWa2ZPDFFmlRLqCAaEYxVutHSLE/view?usp=sharing

Vi gratulerer!

 

Link til Premieliste: https://drive.google.com/file/d/1rgn47RkS3ME1mwrc3hdmVi4G62cjj6hd/view?usp=sharing

UK / AK Gamnes. Dommere : Torgeir Ingebrigtsen tlf. 41624747

Møter kl 08:30 på parkering 50 m etter Anne Maj´s Dyrepensjonat som er  noen km før dere kommer til Gamnes.

Veibeskrivelse : Kjør over brua til Kvaløy, ta til høyre i rundkjøringa og følg FV863 i ca 42 km til skilt  med «DYREPENSJONAT» og ca 50 meter til parkeringsplass.

 

 

UK / AK I Tromvik.  Dommere: Ole Ingebrigtsen,  tlf. 91575666

Møter kl 08:15 på Eide Handel der det er opprop. Etter opprop kjører dere videre til Tromvik. For parkering kjør ca 50 m forbi skolen mot moloen og parker i området der det står en RIB på land.

Veibeskrivelse : Kjør over brua til Kvaløya og ta til venstre i rundkjøringa og følg FV862 i ca 6 km. Eide Handel ligger ved krysset FV862 og FV858.

 

Vi anbefaler at i tillegg til ski, har man med seg truger og alternativt fottøy som for eks. gummistøvler. Ta også godt med klær med dere da været er utfordrende.

Husk å ha med hundepose og plukk opp etter hundene når dere parkerer bilen og i nærområdet. Dette er meget viktig og vi risikerer å miste terrengene dersom dette ikke overholdes.

Ønsker alle lykke til på prøven, eller "knæk & bræk» som danskene sier :-)

 

Link til Partiliste: https://drive.google.com/file/d/1NtzDlaWsCTHEOlUhmUMqjlPiF4UlHo8Y/view?usp=sharing

Det er ingen endringer på fredag kl 14:00 i VK, og ventelisten er som tidligere. Partiene i UK / AK på lørdag har kun en mindre endring, og berørte har fått beskjed. 

 

Været skaper utfordringer. Regnet har tatt vekk mye av snøen, og elvene er usikre. Samtlige dommere får med seg redningsline i tilfelle uhell. Har nylig fått rapport fra Brensholmen. Det er fritt for snø på myrene, men i skogen er det snø som gjør at man må ha med seg ski eller truger. Dette gjelder med stor sannsynlighet også VK i Tromvik. På  Gamnes tilsier føret  at man bruker ski, men dette kan endre seg. Dommerne tar en avgjørelse før partiet starter om man skal ha på seg ski eller gå på beina.

 

Vi anbefaler at i tillegg til ski, har man med seg truger og alternativt fottøy som for eks. gummistøvler. Ta også godt med klær med dere da været er utfordrende.

 

Husk å ha med hundepose og plukk opp etter hundene når dere parkerer bilen og i nærområdet. Dette er meget viktig og vi risikerer å miste terrengene dersom dette ikke overholdes.

 

Ønsker alle lykke til på prøven, eller "knæk & bræk» som danskene sier :-)

 

Prøveleder

Dato for årsmøte i TFK blir tirsdag 27. april 2021. Mer informasjon kommer senere.

Forslag og saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på e-post til  innen 30. mars.

På lørdag har vi fullt VK parti med 20 hunder og 5 stk på venteliste. Det  to kvaltetspartier på lørdag og søndag. Partilister og venteliste er vedlagt. Ta kontakt med prøveleder dersom noen mangler, eller at feil oppdages.

 

Vi minner om smittevernregler, og oppdatert informasjon fra FKF  finnes her : https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/jaktprover/smittevern  Veilederen ligger til høyre på siden. Når det kommer nye opplysninger vil dere finne dette under denne linken. Kommuneoverlegen er informert, og har ingen merknader til prøven.

 

Vi takker :

Dommerne som bruker fritiden sin til å dømme andres hunder.

Grunneiere som stiller sin private eiendom til disposisjon for oss.

Royal Canin som sponser oss med forpremier.

Alle andre som er med og bidrar til at prøven kan avholdes.

 

Vi håper at samtlige deltakere, dommere og tilskuere får to fine dager med mange premierte hunder.

 

Fremmøte for de enkelte terreng på lørdag er :

 

VK I Tromvik.  Dommere: Christian Sletbakk tlf. 478 96 036  Ingrid Frenning tlf. 414 47 778.  

Møter kl 08:15 på Eide Handel der det er opprop. Etter opprop kjører dere videre til Tromvik. For parkering kjør ca 50 m forbi skolen mot moloen og parker i området der det står en RIB på land.

NB ! Dersom noen ikke svarer på opprop går plassen til førstemann på ventelisten, og som er tilstede og svarer ved opprop. Det nytter ikke å komme i ettertid når plassen er tildelt en annen på ventelisten. Da er toget gått, og man står igjen på perrongen…..Husk å ha med egen apportrype.

Veibeskrivelse : Kjør over brua til Kvaløya og ta til venstre i rundkjøringa og følg FV862 i ca 6 km. Eide Handel ligger ved krysset FV862 og FV858.

 

UK / AK Gamnes. Dommere :  Bjørn Morten Baardvik, tlf. 952 10 535 og Øyvind Wilhelmsen tlf. 915 18 886

Møter kl 08:45 på parkering 50 m etter Anne Maj´s Dyrepensjonat som er  noen km før dere kommer til Gamnes.

Veibeskrivelse : Kjør over brua til Kvaløy, ta til høyre i rundkjøringa og følg FV863 i ca 42 km til skilt  med «DYREPENSJONAT» og ca 50 meter til parkeringsplass

 

 

UK / AK Brensholmen, Dommer Knut Sollid tlf. 915 98 288

Vi møter kl 08:45 i Straumsbukta, ved Straumsbukta Skole og tar opprop der før vi kjører videre til Brensholmen.

Veibeskrivelse : Kjør over brua til Kvaløya og ta til venstre i rundkjøringa og følg FV862 i ca 6 km til Eide Handel. Ta til venstre i krysset og følg FV858 til Straumsbukta Skole ca 29 km fra rundkjøringa.

 

Premieutdeling :

Dommerne tar premieutdeling når partiet er avsluttet, og dere er kommet tilbake til bilene.

 

NKK representant : Bjørn Morten Baardvik, tlf. 952 10 535

Prøveleder : Per-Anton Berg, tlf. 900 42 000, e-post 

 

Partiene er i utgangspunktet endelige, VK er trukket, men det kan bli aktuelt med ny trekning i VK dersom det blir stort frafall i løpet av uken. Det kan bli endringer på samtlige partier helt frem til opprop. Følg med på tfk.no og Facebook. Det kan og bli sendt e-post til berørte deltakere ved mindre endringer.

 

Når det gjelder partiene på søndag tar vi en avgjørelse om terreng ut i fra hvor mye fugl vi har på lørdag. Info kommer på tfk.no og Facebook, eventuelt på e-post lørdags kveld.

 

NB ! VIKTIG : Bruk hundeposer og plukk opp etter hundene når dere parkerer bilene.

NB ! VIKTIG : Det kan være rein i terrengene. Her må det vises aktsomhet slik at uhell ikke oppstår.

 

Vi ønsker samtlige vel møtt på prøven !

Link til Partiliste: 

https://drive.google.com/file/d/1FnA60xrDdp4upCa3LfByh5JetQCfJSGc/view?usp=sharing

Link til Venteliste:

https://drive.google.com/file/d/1GJ1KeB6z5341diojLqzav8VsgpYLspBj/view?usp=sharing

 

 

 

Vennlig hilsen

Tromsø Fuglehundklubb

Prøveleder

 

Ordinær påmeldingsfrist er nå ute. Det blir en-dags VK og et kvalitetsparti på lørdag. Begge partiene på lørdag er fulltegnet. På søndag blir det to kvalitetspartier, og her er det ledig plass både i UK og AK. Vedlagt følger deltakerliste. Samtlige hunder som er påmeldt innen ordinær frist har fått plass. Det vil bli opprettet venteliste for etteranmeldte.

 

Prøven blir gjennomført i henhold til gjeldende tiltak rundt covid-19, gitt av FHI og FKF, veileder er oppdatert pr 09/02-21:

https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/veileder_fkf_2021.pdf

 

VI BER OM AT SAMTLIGE DELTAKERE GJØR SEG KJENT MED DISSE !

 

Mer info om fremmøtested, opprop etc. kommer. Vi tar mot etteranmelding og spørsmål om prøven på e-post : 

 

Link til deltakerliste: 

https://drive.google.com/file/d/1dDDivB5PbxGG6XTtesU6gcVe0bYk0pSN/view?usp=sharing

 

 

 

Forutsatt at vi får nok dommere, og at ikke  hensyn til smittevern hindrer oss, legger vi opp til to dagers VK og UK / AK begge dager. Det vil bli benyttet terreng på Kvaløya og Ringvassøya.

Fremmøte og opprop blir ute ved de enkelte terrengene, eller annen høvelig plass som det vil bli opplyst om når partilistene legges ut. Påmeldingsfristen er 14. februar, og vi vil åpne for påmelding rundt 1. februar.

 

Vi vil komme tilbake med mer info om prøven etterhvert, samt åpne for påmelding på web i begynnelsen av februar.

 

Vel møtt !

Her kommer oppdaterte partilister til prøven i helga.
 
Vi minner om Covid 19 veileder fra FKF til klubbene : https://drive.google.com/file/d/19gD8xnQDhxxLM4I8XHZPjH5dmn_8PoXn/view
 
  1. Førere med flere hunder, justert 26 sept 2020.
    1. Handling av andres hunder i partiet. Vi innfører prinsipp som for «handlevogn på butikk». Dvs at handling av andres hunder kan foregå som «normalt» forutsatt at hender sprites før og etter handling av andres hunder. 
 
VIKTIG !  Gi beskjed snarest mulig til prøvelder om du må trekke hunden din da vi har ventelister begge dager.
 
Prøveleder : Per-Anton Berg, e-post :   tlf. 90042000
 
 
Vel møtt !
 

Partiliste: https://drive.google.com/file/d/1mtkfPUrC51Ygh3izMxndZw2ygWA2hMPc/view?usp=sharing

 

Venteliste: https://drive.google.com/file/d/1zMaFrJ8cYECDR99KDS-4E3TijB4bcsSR/view?usp=sharing

 

Veileder til FKFs klubber: https://drive.google.com/file/d/16dCWh8k2V53MJf4LJO2xl_QvjHZlHzuA/view?usp=sharing

Tromsø Fuglehundklubb ønsker velkommen til årets siste høyfjellsprøve i Troms og Finnmark som går på Ringvassøya ca 7 mil fra Tromsø sentrum.

Det er oppmøte begge dager kl 09:00 på parkeringsplassen på Grønnliskaret like før Sportellet. Se vedlagt bilde og kart / kjørerute fra Tromsø sentrum. 

VK-partiet på lørdag går direkte ut i terrenget fra parkeringsplassen etter opprop, mens UK / AK partiet kjører noen kilometer, og opp på fjellet ved Sollia. Det er opprop samme plass på søndag, og vi har et ekstra terreng disponibelt i tillegg til terrengene som benyttes på lørdag.

 

Det tar litt over en tiime ( ca 1:15 ) å kjøre fra Tromsø sentrum og til møteplassen.

 

NB ! Det er opplyst fra reineier at det er rein i alle terrengene. Fører av hund har ansvar for at hunden ikke jager rein.

 

Covid 19 : TFK følger til enhver tid gjeldende smittevernregler og minner om følgende : 

Deltakere som viser tegn til sykdom skal IKKE delta. Det skal ikke håndhilses eller klemmes. Det skal holdes minst en meters avstand, også ute i terrenget. Alle skal holde god håndhygiene - ta med håndsprit til eget bruk. Deltakere som stiller flere hunder må selv på forhånd avtale handling av hunder. Det stilles krav til desinfisering av hender og leiebånd før avlevering. Ifg. FKF skal  det avtales med en person om handling, denne må følge med utover dagen, selv om vedkommende er slått ut. Deltaker som trenger skyss ut i terrenget må avtale dette på forhånd. Dommerne har ansvar for revolvere og skyter i fuglesituasjon. 

 

Dommere og arrangør har suverenitet i forhold til å bortvise deltakere som ikke overholdet smittevernreglene !

 

Husk å ta med registreringsbevis, vaksinisasjonsattest og bufebevis. VK-deltakere må selv medbring apportrype.

 

Trekking av hund. Gi snarest mulig beskjed om du må trekke hunden din, eller av andre årsaker ikke møter.

For refusjon av startgebyr benyttes skjema fra FKF https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/ Egenerklæring Løpetid Jaktprøver, eller lege / veterinærattest ved skade på fører eller hund.

 

Foto : Ta gjerne bilder fra partiene og premierte hunder med fører, og send disse til Trond Bakkehaug på e-post :  eller til mobil 928 62 500.

 

Det blir premieutdeling ved dagens slutt når vi kommer tilbake til bilene. Diplom ettersendes.

 

Partilister og ventelister følger. Det gjøres oppmerksom at endringer på partilistene kan skje frem til oppmøte kl 09:00 begge dager. Det vil bli gitt fortløpende beskjed til de som står på venteliste dersom det blir ledig plass.

 

Prøveleder Per-Anton Berg kan kontaktes på e-post :  eller tlf. 900 42 000.

 

Vi ønsker alle vel møtt !

 

 

 

Kjørerute fra Tromsø sentrum og til oppmøteplassen.

 

 

 

Oppmøteplassen på Grønnliskaret kl 09:00 begge dager.

Partiliste: https://drive.google.com/file/d/1zG0AWefJlNPZQ7ezlwGCUAnwUWZV7t8g/view?usp=sharing

 

Venteliste: https://drive.google.com/file/d/1Vm2jOIGb5UsdomuD1RqTxITPExJQUNp4/view?usp=sharing

Tromsø Fuglehundklubb ønsker velkommen til høyfjellsprøve 10. og 11. oktober. Det vil bli benyttet terreng rundt Skogsfjordvatnet på Ringvassøya, der to av terrengene er på Slettfjellet. På lørdag blir det VK og et eller to kvalitetspartier. På søndag to kvalitetspartier. Terrengene som benyttes har ikke vært i bruk på prøver tidligere i høst på grunn av reinflytting.

 

Ordinær påmeldingsfrist er søndag 27. september.

 

Prøveleder er Per-Anton Berg som kan kontaktes på e-post : 

 

Mer info kommer senere, og vi ønsker velkommen til årets siste høyfjellsprøve i Troms og Finnmark.

 

Vennlig hilsen

Tromsø Fuglehundklubb

Ordinær påmeldingsfrist er nå ute, og det blir VK og et kvalitetsparti på lørdag, og et kvalitetsparti på søndag. Det er fortsatt ledige plasser begge dager, og der er utvidet påmeldingsfrist til 6. oktober. Her er det først til mølla . . . osv. 

 

På grunn av korte dager blir det oppmøte / opprop på parkeringsplassen mellom Slettfjellet / Grønnlifjellet ( før Sportellet ) ca kl 08:30. Eksakt tidspunkt kommer når vi har oversikt over hvor store partiene blir. Det vil komme mer info om oppmøteplassen nærmere prøven.

 

Vi minner om Covid-19 regler, og veileder til FKFs klubber mht. gjennomføring av jaktprøver følger vedlagt. 

VIKTIG ! Les gjennom veileder før dere møter på prøven slik at dere er orientert. Prøveleder vil gjennomgå en kortversjon av veilederen ved opprop begge dager.

 

Oversikt over påmeldinger pr. 28.09. følger vedlagt.

 

Vennlig hilsen prøveleder.

 

Vedlegg - Veileder til FKFs klubber: https://drive.google.com/file/d/19gD8xnQDhxxLM4I8XHZPjH5dmn_8PoXn/view?usp=sharing

Vedlegg - Deltakerliste: https://drive.google.com/file/d/1wSwzYA4se3hbarSIHblMurcprAFC4WZ9/view?usp=sharing

 

TFK har i år avtale med Håkøybotn / Larseng grunneierlag om rypetelling. Det er søkt Tromsø Kommune om fritak fra båndtvangbestemmelsene fra 10. august. På grunn av ferieavvikling i kommunen må vi ta forbehold om når telling kan starte.

 

Meld din interesse på SMS til Trond Bakkehaug på tlf. 92 86 25 00 eller på Facebook med navn og antall hunder innen søndag 9. august. Det er samme takseringslinjer som tidligere år.

 

Alle hundene som slippes skal ha bufebevis, være dressert og vise beherskelse i oppflukt slik at det ikke skjer skade på fugl.