Vedlagt følger liste over påmeldte hunder ved ordinær frist. Vi har utvidet frist med etteranmelding frem til lørdag 14. august. Det vil da bli tatt beslutning om hvor mange partier det blir på prøven. I VK har vi nå 16 påmeldte hunder. Dersom det skal bli to-dagers VK må vi ha flere enn 23-24 påmeldte innen 14. august. Dette fordi det erfaringsmessig alltid er en del frafall like før prøven starter. Etteranmeldte hunder får plass i den rekkefølgen som påmeldingen kommer. De som ikke får plass settes på venteliste.

 

Bruk e-post  ved spørsmål.

Liste over påmeldte hunder ved ordinær frist: https://drive.google.com/file/d/1Fli65lWXj_-gtt754Ui3BoiJdfyaLgIU/view?usp=sharing

Vennlig hilsen 

prøveleder