På lørdag er det følgende partier / terreng / oppmøteplass :

 

VK partiet  går i Tromvik, og blandet parti UK / AK går i Buvika. Disse partiene har oppmøte / opprop på Eide Handel kl 08:30. 

 

UK partiet går ved Skogsfjordvatn / Stabben, og AK partiet går på Slettfjellet. Disse partiene har oppmøte / opprop på parkeringsplassen før Sportellet på Grønnliskaret kl 09:00.

 

NB ! Viktig ! Følg med på TFK.NO og Facebook da det kan komme endringer på partiene / fremmøteplass på kort varsel. NB !

NB ! Viktig !  Bruk hundepose og og ikke la det ligge noe etter hunden på parkeringsplassene. 

NB ! Viktig ! Dersom det er rein i terrengen skal hundene koples til man er kommet forbi reinen slik at den ikke forstyrres unødig.

 

Oppmøte og terreng for søndag blir lagt ut på TFK.NO og Facebook på lørdags kveld når vi vet fuglebestanden i de enkelte terreng.

 

Dommerne tar premieutdeling når partiet kommer tilbake til bilene. Vi ønsker bilder fra partiene, og bilder av premierte hunder og førere med premie / forsekk. Vår hovedsponsor Royal Canin ønsker også bilder av premierte hunder med forpremie. Dersom det blir flere premierte hunder på partiet enn det er premier, ber vi om at utenbys prioriteres da det er enklere å etterlevere premier til de som bor i Tromsø. De som ønsker diplomer sender e-post til prøveleder og får ettersendt diplom.

 

NKK representant er Bjørn Morten Baardvik, tlf. 952 10 535, e-post :  

 

Prøveleder er Per-Anton Berg, tlf. 900 42 000, e-post : 

 

Ta kontakt med prøveleder dersom det er spørsmål vedr. prøven. Bilder sendes til prøveleder på e-post eller MMS.

 

Vi ønsker vel møtt og håper på to fine dager med mange premierte hunder.

 

Partilister lørdag : https://drive.google.com/file/d/1ntndI0Ke0UN_ZllRNhKW4bDMsAKMwVyy/view?usp=sharing

 

Partilister søndag : https://drive.google.com/file/d/19RnVeDX5nbx3fJqhyWyYhZF3ucsBztG9/view?usp=sharing

 

 

 

Oppmøte Eide Handel : Kjør over brua til Kvaløya og ta til venstre i rundkjøringa og følg FV862 i ca 6 km. Eide Handel ligger ved krysset FV862 og FV858.

 

Oppmøteplass før Sportellet på Grønnliskaret.  Kjør over brua til Kvaløya og ta første avkjøring til høyre i rundkjjøringa. Det er ca 6 mil å kjøre til oppropet. P.S. Det er snø nå :-)