På lørdag har vi fullt VK parti med 20 hunder og 5 stk på venteliste. Det  to kvaltetspartier på lørdag og søndag. Partilister og venteliste er vedlagt. Ta kontakt med prøveleder dersom noen mangler, eller at feil oppdages.

 

Vi minner om smittevernregler, og oppdatert informasjon fra FKF  finnes her : https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/jaktprover/smittevern  Veilederen ligger til høyre på siden. Når det kommer nye opplysninger vil dere finne dette under denne linken. Kommuneoverlegen er informert, og har ingen merknader til prøven.

 

Vi takker :

Dommerne som bruker fritiden sin til å dømme andres hunder.

Grunneiere som stiller sin private eiendom til disposisjon for oss.

Royal Canin som sponser oss med forpremier.

Alle andre som er med og bidrar til at prøven kan avholdes.

 

Vi håper at samtlige deltakere, dommere og tilskuere får to fine dager med mange premierte hunder.

 

Fremmøte for de enkelte terreng på lørdag er :

 

VK I Tromvik.  Dommere: Christian Sletbakk tlf. 478 96 036  Ingrid Frenning tlf. 414 47 778.  

Møter kl 08:15 på Eide Handel der det er opprop. Etter opprop kjører dere videre til Tromvik. For parkering kjør ca 50 m forbi skolen mot moloen og parker i området der det står en RIB på land.

NB ! Dersom noen ikke svarer på opprop går plassen til førstemann på ventelisten, og som er tilstede og svarer ved opprop. Det nytter ikke å komme i ettertid når plassen er tildelt en annen på ventelisten. Da er toget gått, og man står igjen på perrongen…..Husk å ha med egen apportrype.

Veibeskrivelse : Kjør over brua til Kvaløya og ta til venstre i rundkjøringa og følg FV862 i ca 6 km. Eide Handel ligger ved krysset FV862 og FV858.

 

UK / AK Gamnes. Dommere :  Bjørn Morten Baardvik, tlf. 952 10 535 og Øyvind Wilhelmsen tlf. 915 18 886

Møter kl 08:45 på parkering 50 m etter Anne Maj´s Dyrepensjonat som er  noen km før dere kommer til Gamnes.

Veibeskrivelse : Kjør over brua til Kvaløy, ta til høyre i rundkjøringa og følg FV863 i ca 42 km til skilt  med «DYREPENSJONAT» og ca 50 meter til parkeringsplass

 

 

UK / AK Brensholmen, Dommer Knut Sollid tlf. 915 98 288

Vi møter kl 08:45 i Straumsbukta, ved Straumsbukta Skole og tar opprop der før vi kjører videre til Brensholmen.

Veibeskrivelse : Kjør over brua til Kvaløya og ta til venstre i rundkjøringa og følg FV862 i ca 6 km til Eide Handel. Ta til venstre i krysset og følg FV858 til Straumsbukta Skole ca 29 km fra rundkjøringa.

 

Premieutdeling :

Dommerne tar premieutdeling når partiet er avsluttet, og dere er kommet tilbake til bilene.

 

NKK representant : Bjørn Morten Baardvik, tlf. 952 10 535

Prøveleder : Per-Anton Berg, tlf. 900 42 000, e-post 

 

Partiene er i utgangspunktet endelige, VK er trukket, men det kan bli aktuelt med ny trekning i VK dersom det blir stort frafall i løpet av uken. Det kan bli endringer på samtlige partier helt frem til opprop. Følg med på tfk.no og Facebook. Det kan og bli sendt e-post til berørte deltakere ved mindre endringer.

 

Når det gjelder partiene på søndag tar vi en avgjørelse om terreng ut i fra hvor mye fugl vi har på lørdag. Info kommer på tfk.no og Facebook, eventuelt på e-post lørdags kveld.

 

NB ! VIKTIG : Bruk hundeposer og plukk opp etter hundene når dere parkerer bilene.

NB ! VIKTIG : Det kan være rein i terrengene. Her må det vises aktsomhet slik at uhell ikke oppstår.

 

Vi ønsker samtlige vel møtt på prøven !

Link til Partiliste: 

https://drive.google.com/file/d/1FnA60xrDdp4upCa3LfByh5JetQCfJSGc/view?usp=sharing

Link til Venteliste:

https://drive.google.com/file/d/1GJ1KeB6z5341diojLqzav8VsgpYLspBj/view?usp=sharing

 

 

 

Vennlig hilsen

Tromsø Fuglehundklubb

Prøveleder