På Tromsø Fuglehundklubb´s årsmøte 26. april 2022 ble Elin Irene Berglund utnevnt til nytt æresmedlem.

 

I over 20 år har Elin vært medlem i TFK. Hun er en ressursperson som har påtatt seg mange oppgaver og verv i klubben. Elin har vært medlem av styret i 11 år, derav et år som styreleder og er nå varamedlem.

 

I 2003 ble hun fase 1 instruktør, og har vært aktiv med strømming av hunder både på sau og rein i forbindelse med aversjonsdressur. Avtale om aversjonsdressur med reineier var det Elin som fikk i stand. Denne avtalen opphørte dessverre da Elin en periode var ute av styret i TFK. 

Klubben hadde tidligere klubbhus i Tønsvika. Da dette ble avviklet skaffet hun lokaler på Skattøra hos MCE. Senere ble det avtale med Pioner Kjøreskole, og deretter med Tromsø Camping i Tromsdalen. Klubbaktivitetene var på et høyt nivå med Elin som leder. Tre ganger har hun vært prøveleder. Siste gang da TFK arrangerte NNM med Tromsø Camping som hovedkvarter.  

I noen år arrangerte TFK utstillinger. Også her var Elin med og bidro både med planlegging og gjennomføring. 

Klubbens regnskap har blitt ført på en utmerket måte i samtlige år som Elin har vært medlem av styret, og revisor har berømmet henne for den glimrende jobben som er nedlagt i føringen av årsregnskapet til Tromsø Fuglehundklubb.

 

Vi gratulerer !