INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TROMSØ FUGLEHUNDKLUBB.

 

Tid : Tirsdag 30. april 2019 kl 18:00

Sted : Pioner Trafikkskole, småbåthavna Tromsdalen

 

Saksliste :

 

- Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Oppnevne møteleder

- Velge referent

- Velge tellekorps

- Velge 2 representanter til å underskrive protokollen

- Årsberetning

- Regnskap med revisors beretning

- Saker : Lover for TFK

- Budsjett for neste år

- Kontingent for neste år

- Valg av styreleder for 1 år.

- Valg av nestleder for 1 år

- Valg av styremedlemmer for 2 år

- Valg av varamedlem for 1 år

- Valg av medlemmer til klubbens utvalg

-Valg av revisor med vararevisor for 2 år

- Velg av valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år, samt vararepresentant for 1 år

 

Vedlagt følger regnskap med revisjonsberetning, nye lover for TFK i henhold til ny lovmal, og valgkomiteens innstilling.

Styrets årsberetning og budsjett vil bli delt ut under møtet.

 

Alle medlemmer ønskes velkommen.

files/2019/Balanserapport-2018.pdf

files/2019/Lover-for-TFK-2019.pdf

files/2019/Resultatrapport_-_2018.pdf

files/2019/Revisjonsberetning-2018-TFK.pdf

files/2019/Valgkomiteens-forslag-til-styre-og-utvalg-for-Troms-Fuglehundklubb-for-2019.pdf