Det er nå ingen ledige plasser på samtlige partier på prøven. I kvlitetsklasser ( UK og AK )er det venteliste alle dager. VK ble fulltegnet kl 11:00. Det er ingen på venteliste i VK på nåværende tidspunkt.

 

Vennlig hilsen prøveleder