Vedlagt følger partilister for VK og UK / AK samtlige dager. Det kan bli endringer helt frem til opprop.

Terreng for søndag og mandag blir bestemt når vi har fått inn resultatet fra lørdagens partier.

 

Partilister lørdag : https://drive.google.com/file/d/1RwBO5VRS2gsb8sGZA10w3mreUfj4Mgjf/view?usp=sharing

Partilister søndag / mandag : https://drive.google.com/file/d/1_7CMk6G_HawxypyLk-rOTJ7cWn8MrrL9/view?usp=sharing

Venteliste : https://drive.google.com/file/d/1mvBIILYx76_ewKDY8pSMH8mJ2JdTJzG7/view?usp=sharing