På grunn av situasjonen rundt corona er årsmøtet i TFK utsatt på ubestemt tid.

Det er foreløpig ikke gitt dispensasjon fra myndighetene mht at Årsregnskapet som skal legges til grunn for momskompensasjonen for 2019, og NKK har en siste frist for søknad om momskompensasjon på 1. juni. Dette innebærer at regnskapet for klubbene må være vedtatt før 1. juni  Dersom det ikke gis dispensasjon må Årsregnskapet for 2019 likevel behandles og vedtas senest 1. juni 2020

 

Vedlagt følger Årsregnskapet utarbeidet av styret og revidert av revisor. Pga den ekstraordinære situasjon med corona vil dette Årsregnskap og budsjett anses godkjent om det ikke mottas skriftlige innsigelser fra en vesentlig del av medlemmene. Årsregnskapet vil derved også legges til grunn for momskompensasjonen. Vi ber om forståelse og aksept for dette.

 

NB !   I følge ny lovmal vedtatt på årsmøtet 30.04.2019 har vi nå revisor og vararevisor, og følgelig er det kun en underskrift på revisjonsberetningen. Årsregnskapet for 2019 vil imidlertid også bli behandlet på neste ordinære årsmøte som avholdes.

 

Skriftlige innsigelser fra medlemmene må være sendt på e-post til  innen 28. mai 2020.

Linker:

  • TFK_Revisjonsberettning_2019: https://drive.google.com/open?id=1xcRqN5WXP7CeGER-uiavgVPlyw0E15C5
  • Resultatrapport_2019_TFK_før revisjon: https://drive.google.com/open?id=1vfLOo1xgYg4P3WVH0CaIWGXRXlrNaMzT
  • Balanserapport_2019_TFK_før revisjon: https://drive.google.com/open?id=1MNX4l1_x-YuHk2dPc75HHwVAoJyUkBYZ
  • TFK_Budsjett_2020: https://drive.google.com/open?id=1X40o8DrwOmw6-ZZ4cr4rb87IrCn8hIW1

 

Mvh

Tromsø Fuglehundklubb

 

Per-Anton Berg

styreleder