Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles. 

Som følge av påbudet blir ikke årsmøtet avholdt som planlagt. Vi vil komme tilbake med ny dato for årsmøte når myndighetene åpner for det.

Styret