Sekretariatet er Tromsø Fuglehundklubb´s klubblokale i den gamle resepsjonen på Tromsø Camping i Tromsdalen.

 

Opprop begge dager er kl 08:00. Deltakerne må selv være tilstede og svare ved opprop, eller avtale med noen som er tilstede på oppropet og svarer. Prøveledelsen påtar seg ikke denne oppgaven.  Det er venteliste i VK og dersom man ikke svarer, vil plassen gå til nestemann på ventelisten.

 

Trekking av hund. Gi beskjed til prøveleder snarest mulig dersom du må trekke hunden din.

 

Det vil bli foretatt stikkontroll på registreringspapirer, vaksinasjon og bufebevis. Manglende dokumentasjon medfører bortvisning fra prøven.

 

Apport. Deltakerne i VK må selv ha med seg apportobjekt.

 

Royal Canin er hovedsponsor på prøven, og det er 1 kg forsekk til samtlige deltakende hunder. Deltakerne må selv hente denne foran inngangen til klubbhuset.

 

Øvrige sponsorer : Andresens Vaabenforretning, Tromsø Camping, Mydland, 

 

Det er kaffe til deltakerne fra ca kl 07:40. Kaffe og kopper står ved inngangen sammen med forsekker fra Royal Canin.

 

Premieutdeling: Det er jegermiddag kl 20:30 og premieutdeling etter middagen.

 

Foreløpige partilister er lagt ut. Det kan bli endringer frem til prøvestart. Startrekkefølgen i VK vil bli trukket på torsdag sammen med NKK´s representant som er Ole Ingebrigtsen. Oppdaterte startlister med terreng vil da bli lagt ut.

 

Prøveleder :  Per-Anton Berg kan kontaktes på tlf. 900 42 000 eller: per.anton@icloud.com

 

 

Tromsø Fuglehundklubb ønsker samtlige velkommen, og håper på to fine dager i fjellet.