Også i år har TFK avtale med Tromsø Kommune om å være med på vårryddeaksjon 2018. 
Vi skal rydde samme område som i fjor, det vil si Mandelasletta fra Perpetuum til småbåthavna, og klubben tjener kr 5.000,- på dette.

Vi møtes på klubbhuset Tromsø Camping kl. 18:00 tirsdag 15. mai der vi serverer kaffe og te før vi starter opp. Klubben har nødvendig utstyr for jobben. 
Etter at vi er ferdig serverer vi pølser m.m. på klubbhuset.

Det er viktig at så mange som mulig av medlemmene stiller opp på denne dugnaden.

Styret i TFK