Mandag 5/3

Premieliste mandag 05.03.18 finnes HER

Søndag 4/3

Partilister mandag 05.03.18 finnes HER

Premieliste søndag 04.03.18 finnes HER

Lørdag 3/3

VK finale er trukket og finnes HER

Partilister UK AK Søndag 04.03.18 finnes HER

Premieliste lørdag 03.03.18 finnes HER

Betaling for VK finale kr 100,- kan vippses til 504703 Tromsø Fuglehundklub

 

2/3

Endelige partilister for Tromsø Polarcup Vinter 2018:

Partilister UK AK og VK kval finnes HER

Nå er VK trukket sammen med NKK´s representant, og samtlige partilister er oppdatert med terreng og dommere for lørdag.

Husk å ta med hundeposer og plukk opp etter hunden ved parkeringsplassene. NB ! Dett er er meget viktig å etterkomme.

For søndag og mandag vil beslutning om hvilke terreng som skal benyttes, tas etter at partiene er kommet inn på lørdag. Vi vet da mere om fuglebestand etc.
Vi minner om at det er den enkelte deltakers ansvar å svare på opprop, eller har avtalt med noen å svare for seg. Prøveledelsen og dommerne tar seg ikke av dette.
Opprop samtlige dager er kl 08:00 ved den gamle resepsjonen på Tromsø Camping i Tromsdalen, som også er prøvens sekretariat.

Sekretariatet vil være åpent fra kl 19:00 på fredag, og fra kl 07:30 til 09:00 om morgenen samtlige dager, og på ettermiddagene fra kl 16:00 til 19:00.

Premieutdeling vil være lørdag etter jegermiddagen ca kl 21:30. Søndag og mandag utleveres premier ved å fremvise kritikkskjema med premiegrad i sekretariatet.

Finaledeltakerne i VK må huske på å betale startkontigenten kr 100,- til Elin Berglund lørdag ettermiddag, eller senest før opprop søndag. Bruk Vipps eller betal kontant. Manglende betaling medfører at man ikke får starte i VK finalen.

Vennlig hilsen

Prøveleder

 

1/3

Foreløpige partilister er nå lagt ut:

Lørdag 03.03.18

Søndag 04.03.18

Mandag 05.03.18

Det vil komme endringer underveis, og endelige lister kommer fredags kveld.

Startrekkefølgen i VK vil bli trukket på fredag sammen med NKK´s representant. 

Spørsmål eller feil som oppdages på partilistene rettes til prøveleder på e-post 

Vennlig hilsen
Prøveleder
 

28/2

NB ! Viktig informasjonom om opprop på prøven NB !

Ved opprop må hver enkelt deltaker sørge for å være tilstede og svare ved opprop. Dersom man ikke møter opp personlig må man sørge for å avtale med noen som er tilstede ved oppropet,  og at vedkommede svarer positivt og opplyser til partiets dommere at man møter i terrenget el. annen plass.

Prøveledelsen eller dommerne påtar seg IKKE dette ansvaret. Det nytter således ikke å ringe eller sende melding om at man møter i terrenget elller andre plasser. Man må enten selv svare ved opprop, eller ha avtalt med noen andre at vedkommende svarer for deg. Vi har to fulle VK partier på lørdag. I tillegg har vi 11 stk på venteliste. Disse får fortløpende plass dersom noen ikke svarer ved opprop.

Kommer man ett minutt for sent til toget, blir man stående igjen på perrongen, og får ikke refundert billetten ( startkontigenten ).

Med vennlig hilsen

Prøveleder

 

26/2-2018

Vi har fått en ekstra dommer, og det blir nå 3 UK/ AK partier både lørdag og søndag.

Vi har noen ledige plasser både lørdag og søndag.Ta kontakt med prøveleder på e-post :  om du ønsker å starte i UK eller AK.

Med hilsen

Prøveleder Tromsø Polarcup Vinter 2018

 

25/2-2018

Samtlige deltakere som er påmeldt innen fristen har fått plass på prøven. Dette gjelder VK, AK og UK, og samtlige dager som hundene er påmeldt.

Vi har på lørdag 2 VK-kval partier og 2 UK / AK partier. Det jobbes med å få tak i en ekstra dommer på lørdag i kvalitetsklasse for de som etter fristen har meldt sin interesse for start i UK / AK. 
I VK har vi en liste på 7 stk som etter påmeldingsfristen har meldt sin interesse for å starte på prøven. Kun dersom det blir forfall i VK vil disse få tilbud om å starte på prøven, og da i den rekkefølge de skriftlig har meldt sin interesse.

På søndag er det VK finale og 3 kvalitetspartier. På mandag er det et kvalitetsparti.

Skulle vi lykkes i få tak i en ekstra dommer, vil vil de som står på venteliste i UK / AK få beskjed på e-post, og må straks bekrefte sin deltakelse.

Skulle det være behov for kontakt med prøveleder, benyttes e-post :

Med vennlig hilsen

Tromsø Fuglehundklubb
Prøveleder