Vi gratulerer Orreskogens Bri og Per Johnny Skjæran som ble klubbmester i AK i dag. Vi gjorde alt for å få klubbmester i UK uten å lykkes, dessverre.