Møtested hos reineier Per Stian Sara på Langnes v/Sandnessundbrua Mandag 7/9. 
Pris pr. hund kr. 400,-

Nb! alle hundene SKAL ligge i bilen til det er deres tur.
Påmelding på sms til mobil 907 31 710, Elin Berglund."