Høstens rypetellinger starter i morgen 05.08.15. i terrengene til Håkøybotn/Larseng utmarkslag.

De fleste telleløypene skal nå være fordelt, men dersom du ønsker å delta med egen hund eller som tilskuer ta kontakt med:
Stein Arne Paulsen
Mobil: 908 47 960
E-post:

 

Tromsø fuglehundklubb samarbeider som tidligere år med Håkøybotn/Larseng utmarkslag. De som ønsker det kan samtidig få innføringskurs i føring av hund på jakt, da blir man satt opp på roder med erfarne jaktprøvedeltakere.

Øvrig Informasjon

Du/ dere får utlevert en mappe hvor du skal finne kart og registreringsskjema Du/ dere har fått en rode som dere skal følge. Hvordan dere velger å gå roden er frivillig, men det er vesentlig at hele terrenget dekkes.
Funn av fugl skal noteres både i skjemaet og på kartet (nummerer) Koordinat: GPS er å foretrekke.
Alle hunder som slippes skal ha gyldig sauerenhetsbevis, og være dressert slik at det ikke skjer skade på fugl.
All ferdsel skal skje så skånsomt som mulig og evt ”hendelser” skal meldes på skjemaet.
Innlevering av plastlommen skal skje til ansvarshavende etter at tellingen er gjort. Innleveringssted avtales på morgenen.
Rypetellingen skjer i samarbeid med utmarkslaget og dispensasjon fra båndtvangen har vi fått av kommunen. Spørsmål som måtte komme opp skal henvises til
hovedansvarlig Stein Arne Paulsen.

Vi håper dere får fine dager i marka og at tellingene viser oppgang av bestanden.

Med hilsen jaktprøveutvalget i Tromsø Fuglehundklubb.