Siste gang med hund/sau aversjonsdressur hos  Anders Eilertsen Straumsvegen 766 A, 9105 Kvaløya, 9 km sørover fra Eide Handel. Det blir skiltet med saueaversjon ved hovedveien nedenfor eiendommen.

Tirsdag 01.09.15 kl 18:00

Påmelding til Rune Strandskog epost:   evt. til 469 19 025

Priser for medlemmer: kr. 250,-

Priser for ikke-medlem kr. 300,-  (medlemskap kan tegnes på stedet.)

Andre raser enn jakthunder er hjertelig velkommen, men spisshunder får ikke utstedt aversjonsbevis.
Klubben stiller med egen mobil-bankterminal på stedet.

Annen informasjon:

Husk hundens navn,rase og alder- ditt navn og tlf.nr.
Hundene bør bruke dummy-halsbånd hver gang de er ute på tur noen dager i forkant av første dressurøkt.

Formål:
Med over 20 års erfaring i å bruke elektrisk dressurhalsbånd i aversjonsdressur, kan vi uten problemer konkludere med at dette har gitt både hunder og ikke minst sauer en enklere og tryggere tilværelse. I arbeidet med aversjonsdressur har det elektriske halsbåndet resultert i at det nå er en selvfølge at jakthunder blir testet for godkjenning og sauereinhetsbevis. Mange rettighetshavere setter krav om slik dokumentasjon dersom det skal jaktes med hund.

Også på bruksprøver for jakthunder er det satt krav om dokumentasjon på bestått aversjonsdressur for å delta. Vi ser på dette som positivt, og er glade for at så mange hundeeiere er sitt ansvar bevisst og sikrer sine hunder på beste måte for å unngå at de skal jage og skade sau eller annet bufe på beite. Aversjonsdressur er et så godt tilbud både for hundeeiere, og de som har bufe på utmarksbeite, at vi i dag ikke kan se at vi skal kunne tilby en tilsvarende tjeneste uten å kunne benytte elektrisk dressurhalsbånd.

Mvh
Styret Tromsø Fuglehundklubb


Også på bruksprøver for jakthunder er det satt krav om dokumentasjon på bestått aversjonsdressur for å delta. Vi ser på dette som positivt, og er glade for at så mange hundeeiere er sitt ansvar bevisst og sikrer sine hunder på beste måte for å unngå at de skal jage og skade sau eller annet bufe på beite. Aversjonsdressur er et så godt tilbud både for hundeeiere, og de som har bufe på utmarksbeite, at vi i dag ikke kan se at vi skal kunne tilby en tilsvarende tjeneste uten å kunne benytte elektrisk dressurhalsbånd.