Redaksjon/IT-utvalg 23.04.13
Redaktører for denne hjemmesiden er for tiden:

Harald Hansen, mobil +47 980 09 275, e-post

Arne Ottem, mobil 481 97 588, e-post