ValperMyrsnellasHerceyNO53748/11 Myrsnellas Herschey har valper med Dulles A Max NO35606/10
5 tisper og 2 hanner ble født 11.11.14
Begge foreldre er fri for PRA og CL og har A hofter!

1 hannvalp til salgs!

Kontakt oppdretter Jens A.Jensen for nærmere inforamsjon
Mob 0047 913 90 561