Engels Setter Valper til salgs HH 21.10.13

Engelsksetter valpar till salu.
Valpar väntas 20131217
E SUCH Ödebygdens Kill ém All S39107/2009 HD A, CL-fri, Pra-fri
U Rypekullet´s Zita S46458/2007 HD A, CL-fri, Pra-fri Meriterade avkommor Zita:
Vallarfjället´s A-Scott jaktprov 2x1ukl, 1x2ukl.
Vallarfjället´s A-Ricco jaktprov 1x2ökl.
Vallarfjället´s A-Snöflinga jaktprov 1x1ukl, 1x2ukl, utst cert BIR BIS:2
Vallarfjället´s A-Nasti jaktprov 1x1ukl, 1x2ukl, 2x3ukl.
Vallarfjället´s A-Alisha utst NV-2013 CACIB BIR
Vallarfjället´s A-Enya utst very good.
Säljes till jaktprovintresserade.
Vallarfjället´s Kennel Sverige
+46 70 5405582
 
Medlem i NESK
Med vänlig hälsning
Birgitta Winberg