ES Hi-Troll vant Arctic Cup 19.04.08
ES Limingruets Hi-Troll og Ingvar Rødsjø vant i dag finalen i Arctic Cup. IS Jalgesvaddas Riddu, eid av Tore H. Strand og Ruth K. Løvseth med Ruth Katrin som fører kom på en kjempefin andreplass. Riddu hadde tre fuglearbeid med reis mens vinneren hadde fire arbeid med reis.
I dagens VK-semifinale klarte fem TFK-hunder å ta seg videre til finale. ES Steinrabbens Tara til Stein Martinsen fikk 2.VK og IS Irskesjøens Nix til Jan Arild Kingswick fikk 3.VK. I tillegg er IS Irskesjøens Zala, P Joker og P Jimsrypas Tess-Antonætt videre til finale på søk. Se ellers arrangørens sider www.vffk.no