Ringvassøyprøven 2008 31.08.08

Lørdag: Hver tredje startende fikk premie. Det er observert gått med ryper i alle terreng slik at de fleste av hundene har hatt sjanse på fugl. Fullstendig oversikt med resultater og bilder blir lagt ut i kveld.

 

VK finale

 

Søndag kl. 1500: Resultater fra Finalen:  1.VK m/CACIT, ES Fauna eier/fører Jens A Jensen to komplette fuglearbeid , 2.VK m/res.Cacit, ES Tiki eier/fører Kalle Hartviksen ett komplett fuglearbeid , 3 VK  P Joker ett komplett fuglearbeid og ett tap for fugl,  4. VK, GS Lille Ti eier/fører Bjørn M Baardvik  to fuglearbeid ett med reis og ett uten samt to støkk, 5. VK, P Rypa eier/fører Rune Hoholm,ett fuglearbeid m/reis to ganger tapt for fugl. Det har vært godt med fugl i nesten alle slipp.

 

 

 

Premieliste lørdag og oppsummering VK-kvalik.