Aktiviteter i klubben: Utstillingsteknikk og strømming på rein 23.04.08

Tirsdag 29.04 kl 1900 på Skattøra vil det være teorikveld i forbindelse med utstilling.

Tirsdag 06.05 kl 1900 på Skattøra er det utstillingsteknikk.

Lugge og Ronny har reinstrømming i Tønsvika første gang den 29.04.08. Påmelding til Per Ludvig på mail eller mobil
410 71 594.

Pris kr 250,- pr gang pr hund for medlemmer
Pris kr 350,- pr gang pr hund for andre