FeFo med begrensninger på småviljakta i Finnmark

GRH/OI 04.09.12

Årets rypetaksering på Finnmarkseiendommen viser lite ryper og dårlig produksjon. FeFo ser behov for å innføre begrensninger i småviltjakta. Det innføres dagskvoter for alle jegere og begrensninger i tillatt jakttrykk fra jegere bosatt utenfor Finnmark

Se FeFo pressemelding om småviltjakt i Finnmark