Mattilsynet presiserer regler !

GRH/OI 30.07.12

Det er blitt enklere å reise med kjæledyr over landegrensene i EU/EØS etter at reglene ble endret ved årsskiftet. Mattilsynet melder på sine nettsider at de nå ønsker å presisere regelverket.

- Mattilsynet ønsker å bevare god dyrehelse i Norge. Dagens regelverk, som gjør det enklere å ta med hunder på ferie, åpner også dessverre for at det har blitt enklere å innføre gatehunder. Vi ønsker å sikre norsk dyre- og menneskehelse, og strammer inn reglene i forhold til gatehunder ved å begrense innførselen mest mulig, sier tilsynsdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet. Regelverket endres ikke, men Mattilsynet presiserer hvilke kriterier som må være oppfylt få å innføre hunder iht. det ikke-kommersielle regelverket.

- I kortversjon blir all innførsel av gatehunder å regne som «kommersiell innførsel»,dersom ikke innførselen er som en del av din reise, sier hun.

Les hele saken på Mattilsynets nettsider