Årsmøte i Tromsø Fuglehundklubb avholdes 20.03.2012

GRH/OI 31.01.12

 
Årsmøte i Tromsø Fuglehundklubb avholdes tirsdag 20.03.2012 kl 19:00 på Workinntunet Cafe loftet.
 
 
 

cialis cheap buy buy cialis online - millpharmacy.com buy cialis from anadian pharmacy

 

Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet, det vil si innen 21.02.2012

Valgkomiteen vil nå begynne arbeidet med og finne aktuelle kandidater til de enkelte
verv i Tromsø Fuglehundklubb.
Kan du tenke deg et verv i klubben, eller har du forslag til en eller flere kandidater hører vi gjerne fra deg!

Forslag til kandidater til tillitsverv i klubben skal være valgkomiteen i hende senest 14.02.2012

Styret har bestått av følgende personer i 2011, med anførsel om de er på valg eller ikke:

Leder  : Geir Roger Hagenes  På valg 
Styremedlem : Sven- Erik Holsbø  Ikke på valg
Styremedlem : Roger Tømmerholen På valg
Styremedlem : Tone Kanestrøm  Ikke på valg
Styremedlem : Paul Olaf Kolsum  Ikke på valg
Varamedlem : Oddmar Isaksen  På valg

Revisorer : Svein Anton Andresen På valg 
                 : Torgeir Ingebrigtsen  På valg 


Forslag til kandidater sendes til leder av valgkomiteen:

Leder  : Per Anton Berg 
Medlem : Esben Eliassen 
Medlem : Eirik M. Olsen 


Vi gjør oppmerksom på at det ikke er anledning til å komme med benkeforslag på årsmøtet.
Skal det stemmes over flere kandidater, må valgkomiteen ha forslag på aktuelle kandidater
senest fem uker før årsmøtet, det vil si innen 14.02.2012