Dommerkonferanse Torsdag 05.01.2012 kl. 19.00

BMB/OI 30.12.11

Sted: Workinntunet (loftet) Torsdag 05.01.2012 kl. 19.00
 
Lokalt dommerutvalg i Tromsø Fuglehundklubb inviterer til dommerkonferanse med bakgrunn i skriv fra Sentralt Dommerutvalg. Alle dommere med aktiv og korrekt mail adresse har fått skrivet fra Sentralt Dommerutvalg. Lokalt dommerutvalg vil gjennomgå punktene, og argumentene/synspunktene som det blir enighet om blir tatt med til SD`s dommerkonferanse på Gardemoen 19-20.01.2012.

Lokalt dommerutvalg ønsker at alle som aktivt dømmer møter opp på denne samlingen.
 
Bjørn Morten Baardvik
leder lokalt dommerutvalg