Championer & Høystatusløp vinnere TFK

OI 12.07.11

Vi i web utvalget holder på med å lage en oversikt over våre medlemmers hunder som har oppnådd tittlene Jaktchampion, Utstillingschampion osv. samt vinnere av høystatusløp.

Til dette trenger vi hjelp fra dere, og oppfordrer dere til å se klikke på vedlagte liste og gi oss tilbakemelding om dere finner hunder som mangler eller hunder som vi eventuelt har feil eller mangelfulle opplysninger på.

Dette er vår foreløige liste 

TFK web redaksjon
Arne Ottem
Ole Ingebrigtsen