Årsmøte i Tromsø Fuglehundklubb 01.03.2011

OI 01.03.11

Leder Geir Roger Hagenes og Wiggo Ditlefsen Foto: Per Anton BergPå dagens årsmøte ble Wiggo Ditlefsen utnevnt til Æresmedlem i Tromsø Fuglehundklubb. Wiggo har vært medlem i TFK siden 1989, og har i nesten 20 år hatt forskjellige verv i klubben. Som f.eks. leder for klubben i flere perioder, leder og medlem i jaktprøveutvalget, leder i web utvalget etc. Han har vært en av pådriverne for å få fart på dommerutdanningen og instruktørutdanningen i klubben, ei satsing som klubben er svært stolt av.
 
Et enstemming styre og årsmøte stilte seg bak forslaget til stor applaus.