Innmelding av resultater til årets hunder 2010 GRH/OI 07.01.11

Tiden for å melde inn resultater til årets hunder 2010 for medlemmer i TFK er nå her. Jaktprøveresultatene har vi god oversikt over, men vi ber dere selv kontrollere i TFK.Cup at dette er korrekt.

Når det gjelder oppnådde utstillingsresultater ber vi dere sende inn disse til til jaktprøveutvalget  ved Wiggo A. Ditlefsen   e-post:

Resultatene skal være innrapportert innen 01.02.11.

Se grunnlaget for kåring av årets hunder trykk her: