Autorisasjonsprøven Kongsvold 15 - 17.08.10 OI 11.08.10

Nye fuglehund dommere fra TromsDa vil vi gratulere Ronny Hartviksen, Tone Kanestrøm, Bjørn Morten Baardvik og Maria Sparbo alle fra Tromsø Fuglehundklubb, samt Bård Johansen fra THK, Fuglehundgruppa og Christian Sletbakk fra Midt-Troms Fuglehundklubb som ny autoriserte fuglehunddommere. Godt jobbet

Engestelige prøvearrangører kan nå puste lettet ut. Tar alle de nye og de gamle dommerne et par dommerdøgn hver i høst så bør dommerkabalen være i boks.

Våre dommerelever forbereder seg i disse dager til Autorisasjonsprøven på Kongsvold hvor det fra søndag til tirsdag er "eksamen" og om å gjøre å komme seg gjennom nåløyet for å bli autrosiert jaktprøvedommer. 24 kandidater skal i ilden disse dager og fra TFK reiser Ronny Hartivksen, Tone Kanestrøm, Bjørn Morten Baardvik og Maria Sparbo. Fra THK, Fuglehundgruppa stiller Bård Johansen.

TFK og flere av høstens andre jaktprøvearrangører krysser fingrene og ønsker kandidatene lykke til.