Deler finnmark i 130 jaktfelt

GRH/OI 08.09.10

Finnmarkseiendommen (FeFo) har innfører nye regler for småviltjakta i Finnmark for å få ei mer presis fangstrapportering og oversikt over jakttrykket lokalt i Finnmark.

FeFos eiendommer deles inn i 130 jaktfelt.

Det innføres dagskvoter ved småviltjakt på Finnmarkseiendommen, dagskvoten er på 2 – to liryper og 3 - tre fjellryper pr jeger

Dagskvoter

Dagskvoten er på 2 – to liryper og 3 - tre fjellryper pr jeger på hele Finnmarkseiendommen. Kvoten er satt etter samråd med NJFF Finnmark, Vest-Finnmark Fuglehundklubb og Sami Bivdu ja Meahcástansearvi. Taksering viser fortsatt lave tettheter av rype og storfugl i nesten hele Finnmark. FeFo oppfordrer jegerne om å vise måtehold under jakta, og innfører dagskvoter på 2 liryper og 3 fjellryper på Finnmarkseiendommen. Det innføres dagskvote på 1 skogsfugl per jeger i Sør-Varanger og Karasjok. Jegere oppfordres til å styre avskytinga mot ungfugl, som har dårligere vinteroverlevelse enn voksenfugl.

Deler Finnmark i 130 jaktfelt

Finnmarkseiendommen (FeFo) har innfører nye regler for småviltjakta i Finnmark for å få ei mer presis fangstrapportering og oversikt over jakttrykket lokalt i Finnmark. FeFos eiendommer deles inn i 130 jaktfelt.
FeFo tar nå i bruk en ny småviltportal for salg av jaktkort og for å få bedre oversikt over jaktutøvelsa lokalt på Finnmarkseiendommen. Det innebærer at Finnmarkseiendommen blir inndelt i 130 jaktfelt.
- Vi håper jegerne vil sette pris på mer informasjon om hvordan jakttrykket fordeler seg når de skal planlegge egen jakt. Systemet kan i framtida også brukes til å redusere ulemper for reindrifta, sier småviltansvarlig Einar J. Asbjørnsen til FeFos nettsider.
 
Må planlegge jakta
Jaktkortene selges som dags- og ukekort for enkeltkommuner og som sesongkort for enkeltkommuner og for hele Finnmarkseiendommen. Personer bosatt utafor Finnmark kan kun kjøpe dags- og ukekort fram til 25.09. Etter dette kan de kjøpe sesongkort for en enkelt kommune. Personer bosatt i Finnmark kan hele sesongen kjøpe sesongkort for enkeltkommuner eller for hele Finnmarkseiendommen.
Alle som skal på jakt, må angi hvor de planlegger å jakte ved å oppgi jaktfelt før jakta tar til. Ved kjøp av døgn- og ukeskort angis dette under kortkjøpet. Ved kjøp av sesongkort må jaktkortet aktiveres og jaktfelt angis før jakta tar til. Informasjonen blir tilgjengelig for alle andre jegere på FeFos småviltportal, slik at jegerne på forhånd kan se hvor det er mange jegere. Kortene aktiveres via småviltportalen ved å bruke kortnummer og medfølgende passord, eller hos lokal kortselger/ FeFos kontor. Jegere med sesongkort kan aktivere kortet for inntil tre uker av gangen, men må levere fangstrapport elektronisk før nye jaktdager kan aktiveres.
 
Gode erfaringer i Sverige
- Det er viktig at rapportering av felt vilt er så nøyaktig som mulig, fordelt på de ulike jaktfeltene. Dette gir andre jegere informasjon om hvor det foregår jakt, og det gir FeFo oversikt over hvordan jakttrykket fordeler seg lokalt, påpeker Asbjørnsen.
Den nye nettportalen er et resultat av et samarbeid mellom Statskog, FeFo og länsstyrelsene i Jämtland, Västerbotten og Norrbotten. I Sverige har www.smavilt.se vært i bruk sia 2005, og portalen har vist seg å være et svært bra verktøy for ei bedre forvaltning av småviltet, samtidig som jegeren får mer informasjon om jakttrykk lokalt.
Du kan lese mer om småviltportalen på FeFos nettsider.