Tid for rapportering for jaktåret 2009/2010 !

GRH/OI 16.03.10

Fornøyde jægereJaktåret 2009/2010 er slutt, og det er på tide å avlegge rapportering til viltmyndighetenes statistikk. Nå har Statistisk sentralbyrå åpnet for årets rapportering på internett, og nye jegeravgiftskort er på vei i posten.

Alle som betalte jegeravgift for jaktåret 2009/2010, skal enten sende inn skjemaet som fulgte med jegeravgiftskortet, eller rapportere elektronisk. Dette gjelder selv om du ikke har vært på jakt siste jaktår, eller om du har vært på jakt uten å få utbytte.Jaktrapportene innhentes på oppdrag for Direktoratet for naturforvaltning (DN) med hjemmel i viltloven §50

Jegere som ikke rapporterer innen fristen, blir ilagt en tilleggsavgift, for tiden på kr 175. Tilleggsavgifta vil bli lagt til jegeravgiften neste år.

Husk også at du må rapportere jakt og fangst til grunneier/ rettighetshaver, uavhengig av rapporten som du avlegger til viltmyndighetene.

http://www.jakt.ssb.no/