TFK avholder FKF fase 1 instruktørkurs 4-6 desember 2009 WD 22.10.09

(Kurset blir gjennomført i løpet av en helg)
Fremmøte:               Stakkevollveien 69b,  Jungheinrich Norge AS
Krav til deltakelse:      Dressert og ført hund selv til jaktprøvepremiering
Pris per deltaker:        Kr. 1.500,-  Bindene påmelding
Påmelding e-post:      
  / tlf. 975 15361

Kontonr. for innbetaling av kursavgift:  6420.05.16484
Merk innbetalingen  fase 1 instruktørkurs

Det vil også bli  holdt FKF  fase 2 Feltinstruktørkurs i januar 2010 
Krav til deltakelse: Bestått fase 1 kurs eller tilsvarende
Pris per deltaker:        Kr. 2.500,-  bindene påmelding
Påmelding e-post:      
  / 975 15361
Kontonr. for innbetaling av kursavgift: 6420.05.16484           
Merk innbetalingen  fase 2 Feltinstruktørkurs