Utsikter for årets rypejakt på Finnmarkseiendommen

WD 01.09.09

Jakt_2009
Taksering viser fortsatt lave tettheter av rype og storfugl i nesten hele Finnmark. FeFo oppfordrer jegerne om å vise måtehold under jakta, og innfører dagskvoter på 2 liryper og 3 fjellryper i hele Finnmark. Det innføres dagskvote på 1 skogsfugl per jeger i Sør-Varanger og Karasjok.

Les mere trykk på denne link: