Reirplyndring 25.05.09

krkeSøppelfyllinger truer mange fuglearter. Det skyldes at de fungerer som foringsanlegg for reirplyndrere som kråker og måker.

Les mere: