Årsmøte i Tromsø Fuglehundklubb tirsdag 17. mars 2009 06.01.09

Senest tre uker før møtet d.v.s. 24. februar sendes innkalling med klokkeslett og sted, samt følgende :

 • Dagsorden.
   
 • Undertegnet årsberetning.
   
 • Undertegnet regnskap med revisors beretning.
   
 • Forslag til kanidater til valgene. Her må forslag til kanidater være valgkomiteen i hende / poststemplet senest 5 uker før møtedato ( d.v.s. senest 10. februar ).
 • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønskes fremmet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende / poststemplet senest 4 uker før møtedato (dvs.. senest 17. februar)